Danisco-aktionærer skal tage stilling til opsplitning

Danisco-ledelsen bliver på næste måneds generalforsamling tvunget til at tage konkret stilling til et forslag om opsplitning af virksomheden. Efter en model, som Novo Nordisk har benyttet, kan Danisco deles i to virksomheder: Et ingrediensselskab og et sukkerselskab. Børshuse enige i, at en opsplitning kan give betydelige merværdier til aktionærerne.

Advokat og investor Ole Steffensen, der er direktør for den tidligere Hatting-ejer, Olav W. Hansens investeringsselskab, som har 50.000 aktier i Danisco, foreslår en opsplitning af Danisco. Forslaget skal behandles på generalforsamlingen den .29. august. Foto: Bjarke Ørsted Fold sammen
Læs mere
Topledelsen i en af landets mest hæderkronede virksomheder, Danisco, bliver nu tvunget til meget konkret at tage stilling til det ømtålelige spørgsmål om en historisk opsplitning af selskabet.

Flere års skuffelse har fået en af de mindre aktionærer til at fremsætte et forslag til behandling på generalforsamlingen den 29. august 2007.

Forslaget kommer fra investor Ole Steffensen, Hou ved Odder. Han er direktør for den tidligere Hatting-ejer, Olav W. Hansens investeringsselskab, som har 50.000 aktier i Danisco.

I forslaget lægges der op til, at Danisco skal spaltes, men at det er ledelsen ved bestyrelse og direktion, der inden for et år skal fremkomme med forslag til, hvordan spaltningen kan foregå.

Foreløbig er det uvist, hvordan Danisco-bestyrelsen vil håndtere det meget konkrete forslag. Bestyrelsesformand Anders Knutsen vil ikke på nuværende kommentere forslaget, kun bekræfte, at forslaget om spaltning fra Ole Steffensen selvfølgelig vil blive behandlet.

Ved at gøre forslaget til ledelsens beslutning imødekommer Ole Steffensen storaktionæren ATPs tidligere ønske. ATP ejer 11 procent af aktierne i Danisco, og storaktionæren har tidligere sagt til Berlingske Business, at det er op til Daniscos bestyrelse at beslutte, om og i givet fald hvordan en spaltning kan foregå.

Det er foreløbig uvist, hvor stor opbakning Ole Steffensen har til sit forslag, men flere børshuse mener, en opsplitning kan bringe skjulte værdier frem i lyset og skabe to mere fokuserede virksomheder til gavn for aktionærerne.

Dramatisk møde
Dermed kan det blive en særdeles dramatisk generalforsamling Danisco indkalder til senest 1. august.

Punktet om opsplitning af virksomheden vil ligesom de øvrige punkter blive sendt til afstemning, og hvis de fremmødte aktionærer bakker op om ideen er en opsplitning af Danisco kommet et stort skridt tættere på.

Ole Steffensen har ladet sig inspirere af en anden overordentlig positiv spaltning i danske erhvervsliv for næsten syv år tilbage, nemlig opsplitningen af medicinalgiganten Novo Nordisk i et enzymselskab Novozymes og medicinalselskabet Novo Nordisk.

Opsplitning af det selskab har forgyldt de gamle Novo Nordisk-aktionærer, der fik aktier i begge selskaber. Specielt over det seneste år er Novozymes-aktien steget mod himlen. Det skyldes den brede politiske opbakning til bioethanol-produktion, som Novozymes producerer enzymer til.

Danisco henter omkring 15 procent af sin ingrediensomsætning på enzymer, men har ikke har haft tilsvarende held med enzymer til bioethanol, men sådan et fokus kunne en spaltning blandt andet være med til at give, lyder rationalet fra blandt andre Stig Nymann, senioranalytiker hos Gudme Raaschou Bank.

To aktier
Endelig kan der ifølge ham være investorer, som er tilbageholdende med at investere i Danisco, fordi de dermed også investerer i en sukkervirksomhed.

»I stedet kunne man få to aktier. En aktie i enzymforretningen, der oplever enormt høj vækst, og en i sukkerforretningen, der har et stabilt, højt cash flow, og derfor kunne udbetale gode udbytter hvert år, hvilket der også er investorer, som sætter pris på,« siger han.

Stig Nymann finder det vanskeligt at sætte tal på, hvad det ville betyde for markedsværdien af ingredienserne, at selskabet bliver splittet op, men han er ikke i tvivl om, at det vil have en positiv effekt.

»Jeg ser det som en aktiehistorie, der bliver mere enkel at fortælle. Historien om væksten i ingredienser er sværere at fortælle, når sukkerforretningen hører med,« mener han.

Der er stor usikkerhed om den kommende indtjening i Daniscos sukkerforretning, fordi EUs nye sukkerkvoter har skabt et overudbud af sukker og dermed har presset priserne gevaldigt.

Problemerne for sukkeret bliver ifølge Stig Nymann ikke løst i dette regnskabsår. Men ved indgangen til det næste, kunne man måske have en bedre fornemmelse af, hvor det lander for det europæiske sukkermarked, og så kunne en opsplitning komme på tale.

Og netop timingen er også, hvad Jens Thomsen, der som analytiker hos Jyske Bank i Silkeborg bl.a. dækker Danisco, hæfter sig ved.

»Jeg er sikker på, at tanken om en spaltning er grundigt analyseret hos Danisco. Jeg er sikker på, at sådan en plan ligger i fire forskellige versioner i skuffen. Men jeg er skeptisk overfor, om timingen er den rette,« siger han.

Søren Samsøe, Danske Banks Danisco-analytiker, fastslår, at den nuværende selskabsstruktur hos Danisco på nuværende tidspunkt trækker værdien af selskabet ned, da usikkerheden omkring sukkerdivisionen slører den værdiskabelse, der sker i virksomheden. På den anden side er der heller ikke meget pointe i at splitte sukkerdivisionen ud på et tidspunkt, hvor usikkerheden er så stor.

»Jeg mener, det ville skabe betydelig merværdi at splitte selskabet op, og skabe noget mere fokus på værdiskabelse, men hvordan timingen skal være er uvist,« siger han.

Allerede fra to år siden blev en opsplitning af Danisco diskuteret på generalforsamlingen, så det er ikke første gang, at emnet har været behandlet.

Men når Danisco holder generalforsamling den 29. august kan det vise sig at blive sidste gang.