Danica seksdoblede sit overskud

Danica Pension, der er en del af Danske Bank, kom ud af første halvår med en vækst i bruttopræmieindtægterne på 3,8 pct. til 9137 mio. kr., mens overskuddet efter skat flerdobledes til 787 mio. kr. fra 130 mio. kr. i samme periode året før.

- Stigningen i resultatet kan primært henføres til investeringsresultatet, der medførte, at det - i modsætning til samme periode sidste år - var muligt at indtægtsføre risikotillæg, bemærker Danica Pension i nyhedsbrevet "Tænk Fremad".

Det bemærkes, at endnu en gang var afkastet på markedsprodukterne over niveauet på det traditionelle pensionsprodukt. Selskabet har haft en fremgang på firmamarkedet med 9 procent.

RB-Børsen