Danfoss' indtjening dykker trods fremgang i salget

Danfoss-koncernens indtjening har været under pres i årets første ni måneder. Omsætningen er steget med 12 pct., men driftsresultatet er dykket med fem pct.

Danfoss' administrerende direktør Niels B. Christiansen Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Danmarks største industrikoncern, Danfoss på Als, er tilfreds med de økonomiske resultater for årets første ni måender. Men udviklingen viser, at indtjeningen har rigtig svært ved at følge med omsætningsvæksten.

Danfoss' omsætning er således vokset med 12 pct. til 28,7 milliarder kr. i årets første ni måneder - blandt andet som følge af købet af finske Vacon sidste år. Men driftsresultatet før ekstraordinære posgter er faldet med fem pct. til 3.274 mio. kr., og bundlinjen er dykket seks pct. til 1.895 mio.

»Vi leverer fortsat gode økonomiske resultater, og når vi tager højde for de forholdsvis vanskelige forretningsbetingelser på visse af vores markeder, var tredje kvartal tilfredsstillende,« skriver Danfoss' koncernchef i en kommetare til regnskabet for de første ni måneder af 2015.

Ser man isoleret på tredje kvartal er salget steget med otte pct. til 9,5 milliarder kr., men  driftsresultatet er faldet med ni pct. til 1.275 mio.

Danfoss begrunder blandt andet den pressede indtjening med omkostninger ved integrationen af Vacon. For hele året venter ledelsen, at salget vil vokse med  9-14 pct., og at driftsresultatet vil ligge på niveau med de 4,4 milliarder, det blev til i hele 2014.

Det er dog ikke kun integrationen af Vacon, der presser indtjeningen. Dykker man nærmere ned i Danfoss fire forretningssegmenter, er der også andre områder, hvor der er pres på.

Overordnet set taler Danfoss om at markeds- og vækstbetingelserne har været blandede i 2015.

Det mærkes blandt andet i segmenterne Power Solutions, som leverer hydrauliske styresystemer til f.eks. traktorer og byggemaskiner, og Danfoss Heating, som især satser på at levere komponenter til fjernvarmesystemer.

Ifølge kvartalsmeddelelsen er salget målt i lokal valuta i Power Solutions faldet og indtjeningen ligger lidt under sidste år. I Heating-segmentet ligger både salg og indtjeningen under niveauet i 2014. Her får opbremsning i Kina, det stillestående russiske marked, og udviklingen i kursen på rubler samt olieprisen i 3. kvartal skylden.

Til gengæld oplever Danfoss vækst i salget inden for Cooling-segmentet, som leverer komponenteter til aircondition og frysesystemer, i fremgang og det samme gælder indtjeningen. Danfoss Drives, som leverer elektroniske styresystemer til motorer, og som tilkøbte Vacon er den del af, er, hvis man fraregner opkøbet af Vacon, vosket lidt i forhold til de første tre kvartaler af 2014. Profitabiliteten er også gået op - trods omkostningerne til at integrere Vacon. Det skyldes dog til dels, at Danfoss har overdraget sin produktion af komponenter til solcelleanlæg til det tyske selskab SMA, som Danfoss delvist ejer.

Danfoss oplyser ikke konkrete tal for omsætningen i de forskellige segmenter i sit kvartalsregnskab.

Samtidig med, at Danfoss kæmper for at holde dampen oppe på sine forskellige markeder, fortsætter selskabet også sin strategi om, at en væsentlig del af den fremtidige vækst skal komme ved at købe virksomheder og teknologier til, omend i mindre omfang en milliardsopkøbet af Vacon.

Det er i kvartalet lykkedes at købe adgang til strategisk vigtige, innovative teknologier på områder som connectivity, big data og automatisering,” skriver Niels B. Christiansen i sin kommentar til regnskabet.

Han fremhæver også, at Danfoss har styrket sin varmeforretning og position i Tyrkiet med opkøbet af producent på det tyrkiske fjernvarmemarked.

Det drejer sig om DAF Energy, som ifølge Danfoss er førende inden for fjernvarme i Tyrkiet.

I Holland har Danfoss overtaget virksomheden Advitronic, der opererer inden for connectivity, Internet of Things og brugen af big data i styringssystemer i supermarkeder.

Derudover indgik Danfoss i september et partnerskab med softwarefirmaet LineStream Technologies, som opererer inden for styringsteknologi til industrielle og motorstyrede produkter.

»Et vigtigt element i vores strategiske ambitioner er at accelerere profitabel vækst. Derfor fortsætter vi med at bruge vores stærke økonomiske fundament til at foretage opkøb af teknologier og virksomheder for derigennem at styrke Danfoss og vores fremtidige vækstmuligheder,« skriver Niels B. Christiansen.

TV: Omsætningen vokser hos Danfoss