Danfoss-ejer kritiserer ny fondslov: Den er kun relevant for et fåtal af landets virksomheder

Ejeren af Danfoss, Jørgen Mads Clausen, hilser ny fondslov velkommen, men mener, at den kun er relevant for de allerstørste virksomheder.

Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss, mener, at et forlketingsflertals enighed om en ny skattefri model, når familieejede virksomheder overdrages til en erhvervsdrivende fond, kun er en hjælp til de allerstørste virksomheder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Lige før jul blev regeringen sammen med Socialdemokratiet og de radikale enige om en ny skattefri model, når familieejede virksomheder overdrages til en erhvervsdrivende fond. Skattefriheden gælder både for den familie, der overdrager ejerskabet, og den fond, der fremtidigt kommer til at stå som ejer med bestemmende indflydelse.

Men ifølge Danfoss-ejer Jørgen Mads Clausen vil kun få af Danmarks flere tusind generationsskiftemodne virksomheder få glæde af de kommende regler.

»For langt, langt de fleste af de 23.000 virksomheder vil det være irrelevant. Det løser på ingen måde dansk erhvervslivs generationsskifteudfordringer,« skriver Jørgen Mads Clausen i en kronik i Jyllands-Posten.

Han mener, at kun de allerstørste virksomheder vil få glæde af den nye ordning.

»For de mindre virksomheder er det direkte urealistisk. I mine øjne vil det kun være for virksomheder med en årlig omætning på over 1 mia kr og uden gæld,« skriver han.

Jørgen Mads Clausen er en del af netværket Vækst i Generationer, som er en sammenslutning af virksomhedsejere, der har kæmpet for få lettet skattebyrden, når virksomheder skal gennem et generationsskifte.

Jørgen Mads Clausen foreslår, at Danmark i stedet gør som Norge og Sverige og afskaffer generationsskfiteskatten helt af hensyn til bevarelsen af virksomheder og de tilknyttede arbejdspladser.

Folketingsflertallet har med den nye fondslov i store træk fulgt anbefalingen fra »Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde,« som i sommeren 2018 afleverede et klart budskab til skatteministeren om at »genopfinde« den særlige danske fondsmodel. Der er stort set ikke etableret erhvervsdrivende fonde i de seneste 20-30 år, fordi skattereglerne dengang blev ændret til ugunst for fondsmodellen.

Med de nye regler er der tale om en tilbagevenden til de tidligere regler om skattefrihed ved fondsoverdragelse.