Danfoss-datter: Vi er tættere på bunden end nogensinde

Sauer-Danfoss offentliggjorde i dag et katastroferegnskab. Koncernen nedjusterer og forventer fortsat flere fyringer.

Foto: Sauer Danfoss
”Det er et rigtig dårligt regnskab. Markederne er dårligere, end vi havde forventet for tre måneder siden. Vi er nødt til at erkende virkeligheden og tilpasse os til den, og det betyder altså en ret kraftig nedjustering.” Så kontant er udmeldingen fra Sauer-Danfoss’ koncernøkonomidirektør Jesper V. Christensen.

Industrikoncernens resultat for andet kvartal giver da bestemt heller ikke anledning til jubel. Det sidste halvår har været en lang nedtur for Sauer-Danfoss, som Danfoss ejer 55 pct. af. I dag offentliggjorde selskabet, at de må sænke forventningerne til året og fyre flere medarbejdere.

Omsætningen for andet kvartal faldt med 55 pct. til 277,4 mio. dollar sammenlignet med en omsætning på 611,5 mio. dollar i andet kvartal 2008. Korrigeret for udsving i valutakurser faldt omsætningen i andet kvartal med 51 pct. Koncernen har i kvartalet lidt et nettotab på 121,8 mio. dollar (644 mio. kr.) sammenlignet med et overskud på 22,7 mio. dollar (121 mio. kr.) for andet kvartal 2008.

Tættere på bunden end nogensinde
Koncernen var for optimistisk efter første kvartal, derfor er man også varsom med forventningerne.

”Vi regner med, at vi er tættere på bunden, end vi nogensinde har været – hvis vi næsten ikke er der. Vi kan ikke sige noget med sikkerhed, men vores tredje kvartal bliver nok lidt mindre end vores andet kvartal, bl.a. pga. sommermånederne, hvor der ikke sker så meget,” siger Jesper V. Christensen.

Ambitionen er først og fremmest at stabilisere koncernen. Sauer-Danfoss har igennem den seneste tid sat massivt ind for at få reduceret omkostningerne, blandt andet ved at fyre 3.000 til 3.500 medarbejdere, og det vil fortsætte.

Massive fyringer
I bliver nødt til at afskedige flere medarbejdere. Kan du sige noget om hvor mange?

"Nej, det kan jeg ikke. Vi har ikke gjort det op endnu. Det sidste halve år har vi forsøgt at tilpasse virksomheden, og det bliver vi fortsat nødt til."

Hvor mange taler vi om?

”Det kan jeg ikke sige dig, men da markederne toppede sidste år i september og oktober var vi knap 10.000 medarbejdere i Sauer-Danfoss globalt, og jeg vil tro, at vi i dag er en tredjedel mindre. ”

Og hvor skal I ende?

”Det er svært at sige. I sidste ende er det kroner og ører, det drejer sig om.”

Om de kommende fyringer vil ramme Danmark, kan Jesper V. Christensen heller ikke komme nærmere ind på.

Danfoss har ikke ønsket at kommentere regnskabet.