Dambruget kræver millionerstatning for ulovlige præmier

Dambrugsbranchen stævner offentlig myndighed for at få over 16 mio. kr. tilbage i forsikringspræmier, som branchen mener har været sat ulovligt højt.

Dambrugsbranchen kræver over 16 mio. kr. tilbagebetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Branchen har på vegne af Danmarks største dambrug netop stævnet AES i en principiel retssag, der får betydning for alle landets 350 dambrug.

Dambrugerne mener, at AES i årevis har tvunget dem til at indbetale ulovligt høje obligatoriske bidrag til erhvervssygdomssikringen.

Kernen i sagen er, om det er lige så farligt at være dambruger til lands som fisker på havet. Det mener AES, som derfor har afkrævet dambrugerne lige så høje præmier som fiskeriet, der er et højrisikofag.

Derfor er præmien per ansat i dambruget steget fra 2373 kr. per ansat til 16.337 kr. Dambrugsforeningen sammenligner i stedet sig selv med fredeligt dyreopdræt i landbruget. Derfor kræver foreningen de ulovligt opkrævede 16,2 mio. kr. tilbage.

/ritzau/