»Dagmar« og »Egon« tager ikke pusten fra forsikringsselskaber

Stormene »Dagmar« og »Egon« meldte sin ankomst i weekenden, men skaderne ser indtil videre ikke slemme ud, lyder meldingen.

Foto: HENNING BAGGER

Vinden ruskede i træer og havemøbler, da »Dagmar« og »Egon« kiggede forbi i weekenden. Men i forhold til stormen »Bodil« ser det ikke slemt ud, lyder vuderingen.

Hos Codan har de nu registreret 300 skader efter tallene blev gjort op i dag. Heraf er omkring 75 procent er private skader og resten erhverv.

»Man kan sige, at vi forventer at anmeldelserne tikker ind her de næste par dage og de kommende uger, men hvis vi tager en mellemtid i forhold til stormen Bodil, så ser det ikke så slemt ud,« vurderer Mads Houe, pressecehf hos Codan.

Hos Top Danmark viser de nyeste tal 559 skadeanmeldelser relateret til de to storme i weekenden.

»Man kan aldrig opgøre storme på samme måde, men i forhold til de to storme »Allan« og »Bodil« i 2013 var der den første dag efter »Allan« anlagt lige godt 1.900 stormskader, og efter »Bodil« var der anlagt 1.200. Du kan ikke sammenligne 100 procent, men det giver en indikation,« siger Steffen Heegaard, kommunikationsdirektør hos Top Danmark.

De har ikke lavet specifikke målinger på, hvor i landet stormene har haft mest medvind. Men i og med at vestkysten var særligt hårdt ramt, har Codan en formodning om, at det vil være der, de fleste skader vil komme fra. De økonomiske konsekvenser er for tidligt at have på dagsordenen, siger Mads Houe.

»Vi laver selvfølgelig vores egne estimater, men også det er lidt præmaturt. Men helt generelt så holder vi vores estimater tæt til kroppen.«

Samme melding lyder fra Top Danmark:

»Nej, det skal man være meget varsom med. Der er helt individuelle anmeldelsesmønstre, så der skal vi langt længere hen,« siger Steffen Heegaard.

Efter stormene »Allan« og »Bodil« i 2013 blev der anmeldt 20.000 skader. »Allan« kostede forsikringsbranchen i alt 2,6 milliarder kroner, og »Bodil« kostede branchen 1,6 milliarder kroner.