Dagens Internet udløber i 2011

Kort nyt: 14. august 2011 - om lige godt 430 dage - udløber dagens Internet.

Foto: HO
Da er der simpelt hen ikke flere netadresser tilbage ... på den gamle måde. Det skyldes, at flere og flere computere og telefoner går på nettet, men også at køleskabe, pilleglas m.m. skal bruge netadresser for at være rustet til fremtiden.

Den nuværende måde at bygge netadresser op på, Internet-protokol (IP) i version 4 har kun mulighed for at bruge omkring fire milliarder adresser, mens version 6, IPv6, kan håndtere 340 sekstillioner (med 36 nuller) adresser, fordi den anvender 128 bit i stedet for 32 bit. Det svarer lidt til, da telefonnumrene fik føjet to ekstra tal på for at skaffe flere numre.

Grænsen for, hvornår den sidste netadresse er brugt op, flytter sig hele tiden fremad. I skrivende stund er der kun 263,9 millioner adresser tilbage.

Følg selv med på administratoren, IANAs tælleapparat: www.potaroo.net/tools/ipv4. Th.