DAB afskediger 26 ansatte i forbindelse med organisationsændringer

Danske Andelskassers Bank (DAB) har sagt farvel til 26 medarbejdere i forbindelse med organisationsændringer, skriver banken torsdag i en pressemeddelelse.

Foto: Henning Bagger

Organisationen beretter i pressemeddelelsen, at der i den kommende tid skal hentes nye kompetencer ind, og at de sammen med bankens nuværende medarbejdere skal være med til at indfri bankens målsætninger.

»Som bank skal vi blive ved med at udvikle os for at stå stærkt fremadrettet, så vi fortsat kan være et attraktivt tilbud for vores kunder. Når vi kigger i krystalkuglen, peger samfundsudviklingen på stærkere konkurrence, øget regulering og digitalisering samt yderligere pres på omkostningerne.«

»Det betyder, at det fortsat er nødvendigt med effektiviseringer, mens vi samtidig har stort fokus på at hæve indtjeningen. På den måde er banken optimalt rustet til fremtidens muligheder og udfordringer og dermed gearet til yderligere vækst og udvikling, for eksempel i form af etablering af nye filialer,« siger Jan Pedersen, administrerende direktør i DAB, i pressemeddelelsen.

I løbet af februar sammenlægger Andelskassen filialer i Viborg, Sønderborg og Ribe. Mindre filialer bliver alle tre steder lagt sammen med større, hvormed banken vil skabe store og mere konkurrencedygtige enheder med betydelig lokal styrke og bedre udviklings- og sparringsmuligheder for medarbejderne.

Jan Pedersen fortæller, at de større enheder vil betyde, at nogle af de administrative opgaver kan håndteres mere smidigt, hvilket frigør tid til kundemøder og rådgivning af kunder.

I meddelelsen fra DAB fremgår det, at banken har cirka 325 medarbejdere.