Da landmandens milliardeventyr faldt

Et af landets største svinelandbrug gik ind i spekulation for milliarder i skibe, olie og et fejlslagent energieventyr i Tyskland. Det kostede et kæmpetab for banker og mere end 100 landmænd. Alligevel går livet videre på gården uden for Skive.

Storbonden Esper Goul Jensen kom til at koste bankerne dyrt med sin investeringslyst. Inden det gik galt, og han endte i konkurs (som var medvirkende til Fjordbank Mors-krak), var han involveret i et storstilet vindenergiprojekt, Scan Energy, som endte med at gå ned med en millardgæld. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

Der blæser iskold vind over det rå, men smukke jyske landbrugslandskab. Berlingske Business er taget ud, hvor lugten af gylle er lig lugten af penge på jagt efter en flig af sandheden om, hvorfor danske landmænds spekulation i årene op til krisen førte til milliardtab for bankerne.

En lille del af historien begynder i et ældre rødbrunt murstensstuehus flankeret af en række siloer og avlsbygninger ca. 150 meter oppe ad en grusvej. På en afskallet sten foran gården står der Brøndum Overgaard.

Huset er en central del af milliardspekulationen i vedvarende energi et projekt som kunne have forgyldt mere end hundrede danske landmænd, men som endte i en konkurs, kort før det store vindmølleselskab skulle have været børsnoteret i Tyskland. Tabene trak blodige spor gennem både banker og landbrug i store dele af Jylland.

Selskabet hed Scan Energy, og historien om dets kollaps er en tragedie med et voldsomt personopgør mellem ledelse og bestyrelse som omdrejningspunkt. De to parter beskylder fortsat hinanden for skyldnersvig og anklager gensidigt hinanden for at bruge ufine metoder, ligesom politiet på forskellige måder er inddraget i sagen. Flere retssager er allerede beskrevet, men krigen raser stadig mellem parterne bag Scan Energy.

Lille virksomhed med store ambitioner

Hovedpersonen er landmanden fra Brøndum Overgaard, Esper Goul Jensen på 40 år, der for første gang har indvilliget i at fortælle lidt af sin historie om op- og nedturen for energikoncernen Scan Energy.

Faldet fra tinderne var både hårdt og brutalt, idet Esper Goul Jensen lå som nummer 11 på listen over »Kandidater til listen over landets rigeste« i Berlingske Nyhedsmagasin fra januar 2010 med en anslået formue på 800 mio. kr. På selskabsbanken BIQ ses et imponerede spindelvævsnetværk bestående af 245 selskaber og datterselskaber, som alle sammen udspringer af hans moderselskab i huset bag den afskallede sten ved indkørslen til Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup.

Over stuehuset og de store grå siloer snurrer en vigtig del af forklaringen på, hvordan det kom så vidt. Seks aldrende Bonus-vindmøller arbejder på højtryk i vinden over Salling, ikke langt fra Limfjorden, Skive og den vinter-øde middelalderborg Spøttrup.

For den driftige Esper Goul Jensen, der fortsat er en af landets største og mest effektive svineproducenter, skulle også med, da der var store penge i vindmøllestrøm. Derfor stiftede han i 2001 selskabet Brøndum Energy, der skulle eje og drive vindmølleparker en god og solid forretning i begyndelsen, men det skulle vise sig at blive kimen til den voldsomme nedtur:

»Det var en rigtig fin lille virksomhed med en god indtjening. Jeg havde ejerskab i forskellige vindprojekter, og jeg kunne jo selv tage rundt og se på, om vindmøllerne kørte, som de skulle. Og gjorde de ikke det, kunne jeg selv finde ud af at få rettet fejlen,« siger Esper Goul Jensen.

Brøndum Energy kørte godt. Men der blev tænkt store tanker om fremtiden. Med de mange danske landmænds forskellige vindmøller skulle der opbygges en europæisk storspiller inden for vind- og solenergi. Esper Goul Jensen blev en af selskabets foregangsmænd, da han år før finanskrisen besluttede at bytte sin energiinvestering til aktier i selskabet Scan Energy:

»Vi ville skabe et stort og vedvarende energiselskab, hvor man kunne opnå nogle synergier ved at drive det samlet. Tanken var, at vi ville handle den grønne el og få højere priser, end den enkelte vindmølleejer kunne opnå. Det var grundtanken, og det var tæt på at lykkes, men ikke tæt nok.«

Esper Goul Jensen blev dybt involveret i Scan Energy og opnåede en ejerandel på 17 pct. af selskabet. Det blev hans opgave at sælge ideen til andre landmænd, som skulle skyde deres vindmølle- og solcelleprojekter ind i Scan Energy i bytte for aktier. Det blev en overvældende succes, og 121 landmænd skød deres vindmøller ind i selskabet. Også bankerne var positive. De lod deres pant i forskellige vindprojekter erstatte af aktier i Scan Energy. Især tyske HSH Nordbank var nøglebank i udviklingen. Selskabet havde i 2008 en egenkapital på 1,5 mia. kr. og en omfattende portefølje af vind- og solenergiinvesteringer i Nordeuropa herunder Tysklands største vindmøllepark. I 2008 var der ikke færre end syv vindmølleparker under opførelse.

Det var lovende. Det mente en investeringsbank, der ville børsnotere Scan Energy i Frankfurt, Tyskland, også:

»Målet var at hente de 269 mio. euro. Vi havde egentlig ikke brug for de penge, for vi havde nok i kassen til at understøtte de projekter, vi havde undervejs. Vi syntes lige, at vi ville skrue lidt ned for væksten. Men vi blev nok alligevel lidt betagede af ideen og sagde ja tak.«

For godt til at være sandt

Men eventyret var for godt til at være sandt. Det skal her bemærkes, at Esper Goul Jensen og Scan Energys direktørpar Karsten og Birgitte Olsen står milevidt fra hinanden i forklaringen på, hvorfor det afgørende aktiesalg gik galt:

»Det var så tæt på, at man tror, at det er løgn. Havde vi ikke opdaget, at noget var galt, var vi røget af sted, for alle aktier var solgt,« lyder Esper Goul Jensens version.

For i dagene op til børsnoteringen opdagede Esper Goul Jensen og den øvrige bestyrelse nogle kontrakter, som de ikke var vidende om, og som heller ikke fremgik af børsprospektet. Disse kontrakter blev den brik, der fik børsnoteringen til at falde til jorden. For tilliden til børsnoteringen var væk, lyder det fra landmanden.

Et par måneder senere bortviste bestyrelsen i Scan Energy direktøren Karsten Olsen og hans kone Birgitte. Det udløste en blodig juridisk skyttegravskrig med de to, som krævede mere end 20 mio. kr. i erstatning for uberettiget fyring. Sagen endte dog med et nederlag til parret, som skulle have indgået aftaler uden om bestyrelsen.

Over for dagbladet Børsen var tidligere Scan Energy-bestyrelsesformand Jens Bigum ualmindelig skarp i kritikken af direktørparret:

»Karsten og Birgitte Olsen kørte ikke blot forretningsmæssigt Scan Energy ud på afgrundens rand, men benyttede samtidig midler, der var helt uforenelige med blot nogenlunde anstændig selskabsledelse og forretningsetik,« lød det fra Jens Bigum, der også har forklaret konkursen med en meget høj gearing og en kompliceret virksomhedsstruktur.

Berlingske Business har via mail forelagt udlægningen for Karsten og Birgitte Olsen, der har forladt Danmark og ifølge avisens oplysninger opholder sig i England og på Mallorca. De peger i stedet på, at Scan Energy grundet finanskrisen mistede en række vigtige investorer til nye projekter. Derfor var man presset til at skaffe ny kapital via en børsnotering. Parret afviser også, at aktierne næsten var solgt, ligesom de er uenige i forklaringen om, at der var sket noget i Scan Energy, som bestyrelsen ikke kendte til:

»Hvis bestyrelsen virkelig havde opdaget noget ureglementeret på dette tidspunkt, blev hverken vi, som daværende ledelse, eller HSBC, der var ansvarlig for børsnoteringen, i hvert fald ikke orienteret herom,« skriver parret i en mail, som Business ikke har mulighed for at bringe i sin helhed.

Labyrint af spekulationsprojekter

Efter den fejlslagne børsnotering og fyringen i ledelsen var løbet ved at være kørt for Scan Energy, der kom ud af 2009 med et underskud på en mia. kr. og en gæld på 6,4 mia. kr. Efter et langstrakt redningsforsøg trak hovedbank-forbindelsen HSH Nordbank til sidst stikket ud af Scan Energy 24. maj sidste år.

Men allerede på det tidspunkt var Esper Goul Jensens økonomiske nederlag en realitet. Spar Lolland, hvor han havde en serie investeringer i bl.a. skibe sammen med Karsten Olsen, erklærede Esper Goul Jensen konkurs og i december sidste år var det slut.

Kuratorerne fandt en labyrint af spekulationsprojekter, hvoraf kun lidt vedrørte landbrug. Blandt andet havde Esper Goul Jensen en investering på 257.000 dollar i olierettigheder i USA, ejerandele i to fragtskibe samt et lån til ejendomsinvestering i Dubai.

Hertil kommer naturligvis Esper Goul Jensens eget pragtlandbrug. En svinefarm med 5.200 søer og en årlig produktion af smågrise på flere end 150.000. Her skal findes en del af forklaringen på spekulationseventyret, fordi banker, andre landmænd og omverden i høj grad troede på den driftige unge landmands evner.

Det gør de sådan set stadigvæk, for Esper Goul Jensen er fortsat på svinedriften Goul Aps. Han er leder af den 25 medarbejdere store virksomhed, ligesom han bor med sin familie i det store hus, som ligger et par hundrede meter fra Brøndum Overgaard. Det er muligt, fordi gården som konkursbo blev solgt til en gruppe af medarbejdere på gården og mennesker omkring Goul. Det er en løsning, som kreditorerne er rigtig godt tilfredse med. For der er ikke mange, der er ligeså gode til at drive landbrug som Esper Goul Jensen.

»Vi har nogle fantastisk dygtige medarbejdere, og det bagland har hjulpet os videre. Vores landbrug har altid kørt godt. Vores væsentligste fejl bestod i, at vi skød investeringen i vindmøller sammen i en klump og gav for meget magt til direktøren for Scan Energy,« siger Esper Goul Jensen.

Dyrt bekendtskab for banker

Men selv om livet går videre for Esper Goul Jensen, er det samme ikke tilfældet for en række af de andre aktører, som direkte eller indirekte blev ramt af Scan Energys kollaps. En af dem er Fjordbank Mors, der er gået ned og har tabt penge på Esper Goul Jensen. En anden er Sparekassen Lolland, som fortsat kæmper for livet med en af de svageste pengetanke i den danske banksektor. I det hele taget var bankerne store tabere på hele forløbet, idet de ydede store lån til landmændene mod sikkerhed i de nu værdiløse aktier i Scan Energy. Bankerne tabte også stort på Esper Goul Jensens konkurs. Ikke færre end otte banker havde anmeldt krav til gården for op mod en kvart milliard kroner.

Er du ærgerlig over forløbet?

»Ja, det kan du tro, jeg er. Man skal investere i det, man selv kan overskue og ikke en millimeter mere. Det gælder både for en selv og for ens samarbejdspartnere. Det har været nogle dyre lærepenge og jeg er meget ked af det over, at mange landmænd har tabt penge på Scan Energy,« siger Esper Goul Jensen.