Crowdfundere risikerer at blive kopieret

Crowdfunding vinder frem som middel til at give den gode idé ben at gå på. Men konceptet er ikke altid foreneligt med virkeligheden. Så snart en god idé går fra tegnebrættet til internettet, mister man retten til at søge ejerskab.

Foto: Christian Liliendahl. Initiativtager til Danish Crowdfunding Association, Frederik Ploug Søgaard, efterlyser politisk initiativ eller stillingtagen til crowdfunding. Fotograferet ved storkespringvandet d. 10 januar 2014
Læs mere
Fold sammen

Pas på. Det er for sent at beskytte sit projekt, når man først lægger det ud på en crowd- funding-platform.

Sådan lyder advarslen fra patentekspert hos konsulenthuset Awapatent, Torben Ravn Rasmussen, der oplever, at folk er en anelse for hurtige med at lægge deres projekter på hjemmesiden.

Problemet er, at reglerne for patent- søgning lyder, at patentet ikke kan gives, hvis ideen først er offentliggjort. En regel som ikke går hånd i hånd med konceptet om at offentliggøre alt fra fremstillingsmetode til forretningsplan i jagten på finansiering. Han efterlyser mere opmærksomhed og omtanke for problematikken

»Det er nødvendigt, at man gør sig de her overvejelser fra begyndelsen, for man smækker døren efter sig, når man først har lagt sit projekt ud på nettet,« siger han.

Et attraktivt alternativ til lån

Crowdfunding stormer frem i hele verden. En industrirapport fra Massolution viser, at der i 2014 blev indsamlet mere end 111 milliarder kroner globalt via crowdfunding, en stigning på 167 procent sammenlignet med året forinden. De foreløbige prog­noser for 2015 viser, at det globale marked vil fordoble sig igen i år og nå 236 milliarder kroner ved udgangen af året.

At indlede en crowdfunding-kampagne kan især virke som et attraktivt alternativ til lån og venturekapital for opstartsvirksomheder. De selvsamme virksomheder der ifølge Torben Ravn Rasmussen har svært ved at overskue at regne patentsøgning med ind i ligningen.

»Når man etablerer en virksomhed, og man er usikker på fremtiden, vil det være fristende at overveje, om patentsøgning er et sted, hvor man sagtens kan spare nogle penge,« siger han.

En overvejelse som i yderste konsekvens kan koste en virksomhed dyrt. Uden patent vil andre kunne kopiere ideen – højest sandsynligt med lavere omkostninger, da alt forarbejdet er gjort. Et andet aspekt af patentjunglen er at få øje på, hvilke patenter andre har. Hvis man misser det trin, kan man ende med at spilde både penge og tid på noget, man kunne have undersøgt på forhånd.

Patenter virker intuitivt modstridende med crowdfunding-principper om at lade andre tage del i idé og projekt. Men faktisk er sammenligningsgrundlaget større end som så. Når rettigheden er registreret, offentlig­gøres den, så alle kan se projektet i alle detaljer på samme måde, som var det et projekt på et crowdfunding-platform.

Patent sikrer mere kapital

Ifølge en rapport fra Erhvervs- og Vækst­ministeriet viser flere udenlandske undersøgelser, at netop det at have patent kan være en fordel, når man som ny virksomhed vil skaffe kapital. Amerikanske studier har vist, at andelen af 5.000 opstartsvirksomheder, som modtog venturekapital, var 14 gange højere for virksomheder, der havde patent.

Et studie fra 2009 udført i Tyskland og Storbritannien blandt virksomheder, der søgte venturekapital, viste, at virksomheder med patentbeskyttelse op til 75 procent hurtigere fik deres finansieringsbehov opfyldt end virksomheder uden.

I Dansk Crowdfunding Forening vil man i efteråret sætte fokus på rettigheder i forhold til crowdfunding. Bestyrelsesmedlem i fore­ningen og iværksætterkonsulent i Dansk Erhverv Sigurd Schou Madsen mener, at det er et område, som tåler meget mere fokus i crowdfunding-miljøet.

»Det er kun to års tid siden, at crowd-funding for alvor kom til landet, så derfor har vi ikke set helt grelle eksempler fra Danmark endnu. Men vi ved fra international praksis, at crowdfunding-metoden giver mange muligheder, men altså også risici – særligt i forhold til rettigheder,« siger han.

Crowdfunding handler netop om at komme ud til så mange som muligt på verdensplan, og jo flere man kommer ud til, desto større er risikoen for, at nogen kunne finde på at stjæle ideen.

Derfor mener Dansk Crowdfunding Forening, at det er ekstra vigtigt at sætte sig ind i risikoen.

»Nogen vil gerne ud over stepperne meget hurtigt, og for dem handler det om at få lagt kampagnen op, så de kan skaffe opmærksomhed og kapital. Det kan virke som en stopklods, at man skal sætte sig ind i de her ting. Men har man gjort sit forarbejde ordentligt, skaber det nogle bedre muligheder for ens virksomhed senere,« siger Sigurd Schou Madsen.