Copenhagen Network arbejder videre med to muligheder

Copenhagen Network, der førhen hed Comendo, arbejder som tidligere udmeldt med to planer, hvor den ene mulighed er en solvent og struktureret nedlukning af selskabet. Tvivlen om fremtiden følger, efter at selskabet sidste år solgte sine aktiviteter til j2 Global Ireland.

Det oplyser virksomheden i en periodemeddelelse for tredje kvartal.

Heri fremgår det også, at den anden plan er at undersøge muligheden for, at Copenhagen Network tilføres en ny erhvervsmæssig aktivitet og en ny betydelig hovedaktionær.

- De første henvendelser er modtaget og bestyrelsen oplever en hvis interesse for selskabets børsplatform. En interesse som giver anledning til forsigtig optimisme om, at selskabet vil kunne videreføres som fortsat børsnoteret virksomhed med ny aktivitet, skriver selskabets ledelse i meddelelsen.

Processen er dog på et tidligt stadie, og ifølge Copenhagen Network kan man på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvem der tales med, og hvad dialogen går ud på.

- Ligesom der ikke er nogen garanti for, at drøftelserne vil resultere i, at Copenhagen Network tilføres en ny erhvervsmæssig aktivitet og en ny betydelig hovedaktionær, tiløjer selskabet.

Sammen med periodemeddelelsen har Copenhagen Network fastholdt sine forventninger til regnskabsåret 2015. Det er forventningen, at resultatet af primær drift før særlige poster vil blive realiseret i niveauet minus 2 mio. kr.

Derudover er det forventningen, at den endelige regulering af købesummen over for j2 Global Ireland Limited vil

påvirke årets resultat positivt i niveauet 3,5 mio. kr. under særlige poster.

- Samlet forventes således uændret et positivt resultat før skat i niveau 1,5 mio. kr., lyder det fra selskabet.

- Forventninger til fremtiden, herunder forventninger til indtjening og øvrige finansielle resultater, er i sagens natur usikre og forbundet med risici og usikkerheder, der ligger uden for Copenhagen Networks kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne, fortsætter selskabet.