Computerblad uden moms

Efter næsten tre års tovtrækkeri i Landsskatteretten, har Computerworld nu fået en dommers ord for, at bladets momsfritagelse opretholdes.

I marts 2005 satte Told & Skat spørgsmålstegn ved rimeligheden i Computerworlds momsfritagelse, og sagen endte hos Landsskatteretten. Dommeren afsagde sin kendelse den 7. december - en kendelse som giver Computerworld medhold i påstanden om, at avisen lever op til momslovens definition om at være en avis. »Hvis vi ikke var blevet momsfritaget, ville det alt andet lige betyde, at vi skulle hæve prisen med 25 procent. Det ville stille os ringere i konkurrencen,« siger adm. direktør Søren Queitsch, IDG Danmark A/S. IT-avisen Computerworld har eksisteret i 26 år og har i dag 120.000 læsere. cama