Coloplast sender opjustering på gaden

Medico-selskabet leverer varen med en opjustering. Virksomheden realiserer en større omsætningsvækst end forventet, mens indtjeningen - og de langsigtede mål - forbliver de samme.

Medicokoncernen Coloplast hæver forventningerne til salget i regnskabsåret 2006/07. Det fremgår af koncernens regnskab for årets tredje kvartal.

"Forventningen til den organiske omsætningsvækst i 2006/07 opjusteres fra omkring 9 pct. til omkring 10 pct., og inkluderer den tilkøbte urologiforretning fra d. 2. juni 2007. Den forventede EBIT-margin er uændret 12-13 pct. De langsigtede mål fastholdes," skriver Coloplast i regnskabet.

Samtidig oplyser Coloplast, at et planlagt aktietilbagekøbsprogram nu gennemføres i dette regnskabsår.

"Coloplast havde ved kvartalets afslutning købt egne aktier for 372 mio. kr. under tilbagekøbsprogrammet på i alt 1 mia. kr., der nu gennemføres fuldt ud i indeværende regnskabsår," skriver Coloplast.
(RB-Børsen)