Coloplast sætter flere milliarder af til amerikansk retssag

Coloplast har i en sag om produktansvar ved brug af transvaginale net besluttet at hensætte yderligere 3 mia. kr., og det får Coloplast til at nedjustere forventningerne for 2014/15.

Læs mere
Fold sammen

Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen, selskabet har sendt ud.

Medicokoncernen hensatte allerede tilbage i maj 1,5 mia. kr. - heraf blev 500 mio. kr. dækket af selskabets produktansvarsforsikring - og med tirsdagens hensættelse er de samlede forventede omkostninger til retssagerne i USA oppe på 4,5 mia. kroner før skat.

Coloplast justerer derfor forventningerne til regnskabsåret 2014/2015 og forventer nu en EBIT-margin på 10 pct. ved faste valutakurser. Tidligere ventede selskabet en overskudsgrad på 32 pct.

Coloplast påpeger dog, at hensættelsen ikke påvirker udbyttet.

- Vi er af det amerikanske retssystem blevet pålagt at tage de indledende skridt til egentlig domstolsbehandling af 200 konkrete sager. Det betyder, at vores omkostninger til retssagerne i USA vil stige, og derfor har vi fundet det nødvendigt at øge vores hensættelse, siger administrerende direktør i Coloplast, Lars Rasmussen, i fondsbørsmeddelelsen.

Coloplast har siden 2011 været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale domstole og delstatsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand om produktansvar ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressinkontinens.

- Af fortrolighedshensyn i de igangværende forligsforhandlinger ønsker vi fremover ikke at oplyse antallet af sager, som vi er involveret i. Men med den viden der er tilgængelig for os i dag, er det vores vurdering, at de 4,5 mia. kr. vil dække de totale omkostninger forbundet med samtlige sager, siger Lars Rasmussen.