Cleantech er dyrt og tager lang tid

Ingeniør fra Singapore tog til Danmark og udviklede nyt banebrydende rensningssystem for spildevand, men processen har taget ti år og har foreløbig kostet et tocifret millionbeløb. Lån fra en velhavende og tålmodig far har finansieret projektet.

Zhuoyan Cai har brugt ti år og mange millioner på at udvikle et anlæg, der kan rense industrispildevand, så det helt rent kan ledes i havet. Foto: Nils Meilvang Fold sammen
Læs mere

Tirsdag 24. marts var en mærkedag hos virksomheden Aquarden Technologies, der ligger i Skævinge vest for Hillerød. Virksomheden indviede et nyt højteknologisk spildevandsanlæg, Waterox. Der er tale om et anlæg, der fuldstændig kan destruere problematiske stoffer i spildevand fra industrien direkte ved kilden. Anlægget er det første af sin slags i Danmark – og ét af de første i verden, der kan omdanne miljøfarligt industrispildevand til helt rent vand.

Bag anlægget står Zhuoyan Cai, grundlægger og direktør.

Zhuoyan Cai stammer fra Singapore. Han er 34 år og uddannet elektroingeniør i USA. Han kom til Danmark i 2005 og grundlagde samme år Aquarden.

Zhuoyan Cai købte et danskudviklet patent på vandrensningsmetoden og begyndte at kommercialisere løsningen, som kaldes Super Critical Water Oxidation (SCWO). Han valgte at blive i Danmark, da arbejdskraften er højtuddannet, og fordi Danmark er et foregangsland inden for grøn teknologi.

Men selv om anlægget nu virker, og de første kommercielle kunder er i hus, har udviklingen af den nye miljøvenlige teknologi taget lang tid – hele ti år.

»I begyndelsen troede jeg, at vi kunne gøre det på et par år, men det har taget meget længere tid og kostet mange flere penge, end jeg oprindeligt havde forestillet mig«, fortæller Zhuoyan Cai. Før han kom til Danmark, arbejdede han for sin fars virksomhed i Singapore, der sælger ventiler på verdensplan.

Men Zhuoyan havde mod på at få sin egen virksomhed, og derfor ledte han efter forretningsideer i hele verden.

En familierelation sporede ham ind på Danmark, hvor han købte det patent, som virksomheden bygger på. I dag har han lånt et tocifret millionbeløb af sin far til at realisere projektet.

Med Aquardens løsning kan firmaer overholde både nutidige og fremtidige udledningskrav og samtidig opnå betragtelige besparelser.

Spildevandet er efter behandling i anlægget fri for organiske stoffer og tungmetaller og kan ledes direkte til havet. Samtidig kan anlægget fremvise et positivt energiregnskab, da overskudsvarmen fra renseprocessen udnyttes optimalt, ligesom det rensede vand kan genbruges som proces­vand.

»Havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag, havde jeg nok grebet tingene lidt anderledes an. Jeg var meget fokuseret på at få teknologien til at virke – jeg havde mindre fokus på de potentielle kunder og deres behov. Det har jeg så nu, men det har været en lang rejse, og den er bestemt ikke slut«, siger Zhuoyan Cai.

For nok er der kunder i butikken – det første anlæg kommer i drift på den svenskejede virksomhed Alfa Lavals afdeling i Nakskov, men der er endnu et stykke til break even i virksomheden.

»Somme tider har jeg funderet over, at det ville have været meget nemmere at etablere en virksomhed inden for IT eller restaurationsbranchen. For at være iværksætter i cleantech skal du have mange midler, mange kompetencer, mange maskiner og stor tålmodighed. Der er tale om meget kapital­intensive projekter i industriel skala. Lykkes investeringen, er der rigtig gode afkastmuligheder, men også stor risiko«, tilføjer Zhouyan Cai, der både taler dansk, engelsk og kinesisk. Han er dansk gift, og det tredje barn er på vej i familien, der har slået sig ned i Hillerød.

Det afgørende i år er at få to anlæg i drift hos industrielle kunder, der skal have renset spildevand. De betaler ikke for anlægget, men erlægger et beløb pr. antal kubikmeter vand, anlægget renser. Løsningsmodellen gør det lettere at få kunder gjort interesserede, fordi de ikke skal op med et stort kontantbeløb. Til gengæld stiller salgsformen store krav til Aquardens likviditet.

»Jeg brænder virkelig mange penge af i øjeblikket, men jeg gør det i forvisning om, at det vil lykkes at få et gennembrud. Nu virker teknologien, og nogle kunder begynder at kunne se de store fordele,« fortæller Zhuoyan Cai.

Hans virksomhed beskæftiger 18 medarbejdere. Selv om Zhuoyan indimellem føler presset for at kunne levere – både til kunderne og til sin far, der har lånt ham de mange millioner – er det vigtigt for ham at drive virksomhed med noget, han tror på.

Han fremhæver også, at der er gode betingelser for at drive cleantech-virksomhed i Danmark.

Det er let at komme i kontakt med myndighederne, der er mange kompetente mennesker, som engagerer sig i sagen, og der findes mange dygtige konsulenter, man kan benytte.

»Jeg kan godt lide den åbenhed og sparring, der er mulighed for at opnå i danske virksomheder. Den er helt nødvendig, når man udvikler. Den dårlige side af åbenheden er, at der indimellem også kommer meget varm luft. Og nogle gange skal man ikke diskutere, men bare gøre tingene – især når der er kunder i butikken«, siger han.

Aquardens historie viser, hvor mange spændende muligheder der er i cleantech. Men også hvor svært det er for nye virksomheder at slå igennem.

Derfor holder de fleste private investorer sig væk fra cleantech-branchen. Det tager for lang tid at udvikle nye produkter, og det er meget kapitaltungt.