Christian Kjærs vækstraket

NKT – hvor FLS-arvingen er formand – vokser eksplosivt og nærmer sig størrelsesmæssigt Grundfos og Danfoss.

Man kan se udviklingen i NKT-koncernen som Christian Kjærs svar: Svaret til de mennesker, der i tidens løb har sat spørgsmålstegn ved hans evner – ikke bare i politik, hvor hans karriere blev ganske kort – men også som forretningsmand.

Millionærarvingen (gift med Janni Spies og »kendt fra Se og Hør«, som det gerne hedder) har i tidens løb fået megen kritik: For sin rolle under Spies-koncernens nedtur og i familiestridighederne om FL Smidth-koncernens fremtid. Og hans forsøg på at blive konservativ borgmester i Rudersdal Kommune i 2005 blev en fiasko.

Hans roller i forskellige kulørte kontroverser kan imidlertid nemt overskygge, at dér, hvor Christian Kjær har fået mulighed for at gøre et langsigtet, seriøst arbejde – nemlig som bestyrelsesformand i NKT Holding – dér er det gået ganske godt.

Christian Kjær har været med i NKTs bestyrelse i 20 år, heraf tre som næstformand og 17 som formand. Derfor må man tilkende ham en pæn del af æren for den succes, som NKT har i dag; en succes, der blev understreget, da koncernen i torsdags fremlagde sit halvårsregnskab. Koncernomsætning og driftsindtjening steg i andet kvartal med henholdsvis overraskende 27 og 53 procent.DE FLESTE AF DANMARKS større gamle industriselskaber har klaret sig rigtig godt i første halvår 2007. Den »gamle økonomi«, som for nogle år siden blev betragtet med skepsis, formår tilsyneladende at trække læsset i endnu et stykke tid. Men selv målt i forhold til de andre store gamle succesfulde selskaber, klarer NKT sig godt.

I løbet af det seneste par år har koncernen vokset sig stor. Omsætningen er steget fra 5,8 mia. kr. i 2003 til 10,8 mia. kr. i 2006, og den ventes i år at nå 13,3 mia. kr. Driftsresultatet er fra 2003 til 2006 steget fra 98 til 818 mio. kr. Dermed har NKT halet kraftigt ind på de to store toneangivende industriselskaber Grundfos og Danfoss – og også på sin søster i den gamle Potagua-gruppe, F.L. Smidth & Co.

Det er klart, at det i løbet af de 20 år er gået op og ned for NKT. Men det er – især set fra aktionærernes synspunkt – gået mest op. Det skyldes ikke mindst salget af andelen i selskabet Giga med en forbløffende avance på 4,6 mia. kr. i 2000 og så den store vækst og indtjeningsfremgang, koncernen har oplevet i de seneste år.

Fra begyndelsen af 2004 er markedsværdien af NKT Holding øget fra 2,5 til 13,7 mia. kr. De store institutionelle investorer i NKT har foreløbig grund til at være tilfredse med de seneste års indsats fra formanden – der også selv er betydelig minoritetsaktionær i selskabet.

Det er også klart, at Christian Kjær ikke alene har skabt resultaterne. Han må dele æren med ledere og medarbejdere i NKT. Gennem hans formandstid har NKT været præget af tre koncernchefer, Gerhard Albrechtsen (adm. direktør 1993-2000), Tom Knutzen (2000-2005) og Thomas Hofman-Bang (siden 1. januar 2006), der har presset den gamle industrikoncern videre.MEN BESTYRELSESFORMANDEN HAR VÆRET i stand til at løse sin vigtigste rolle: Han har fundet de rigtige direktører, og han har tilsyneladende givet dem rammer, som de kunne udfolde sig i. Han har også rekrutteret alle tre direktører internt, så der synes at være skabt et godt miljø for talentudvikling i NKT. Christian Kjær har også været klar til at tage chancer: Et af NKTs vækstspring kom med overtagelsen af Alto (der producerer rengøringsmaskiner) fra det kriseramte Incentive. Overtagelsen kom på et tidspunkt, hvor hverken Alto eller NKTs egen Nilfisk klarede sig fantastisk. Men sammenlægningen synes nu alligevel at være en succes.

Thomas Hofman-Bang lægger i en ny strategiplan op til en årlig omsætningsvækst på ti procent. NKT er et konglomerat, der producerer et bredt udvalg af rengøringsmaskiner, elkabler samt fleksible rør til vand, olie, kemikalier og gasser.

Desuden har koncernen et mindre datterselskab, der arbejder med avanceret lys- og laserteknologi. Sådan skal det tilsyneladende blive ved med at være. Og her kunne man måske spørge Christian Kjær og Thomas Hofman-Bang: Hvorfor ikke benytte de gode tider til at sælge ud og fokusere lidt mere? Men det kan være en vanskelig udfordring, når man i mange år har identificeret sig med en virksomhed – og i en periode har haft succes med det hele.