Chr. Hansen-chef: »Ja, indtjeningen er under pres, men det lysner«

Selvom Chr. Hansens indtjening fortsat er under pres fra flere sider, er selskabets topchef Cees de Jong optimist. Det lysner i Avedøre og Kina, og sammen med en traditionel god indtjening i anden halvdel af selskabets regnskabsår, skal det nok får EBIT-marginen op over 26,5 pct., lover Cees de Jong.

Cees de Jong Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Faldende salg af probiotiske kulturer til yoghurt, indfasningen af et nyt gæringsanlæg i Avedøre ved København og udgifter til omorganisering af salgsindsatsen på det vigtige kinesiske marked, pressede også i første halvdel af det skæve regnskabsår 2014-15 Chr. Hansens indtjening.

Selskabets driftsindtjeningsmargin (EBIT-margin) før særlige udgifter faldt i de første seks måneder af regnskabsåret til 24,2 pct. mod 25,0 pct. i samme periode året før.  I andet kvartal alene blev EBIT-marginen dog forbedret en smule fra 24,8 til 25,2 pct.

Men det lysner i horisonten, lover Chr. Hansens topchef Cees de Jong, der fastholder det helårsmålet om en driftsindtjeningsmargin (EBIT) på over 26,5 pct.

”Vores indtjening er fortsat under pres. Men anden halvdel af regnskabsåret er altid stærkere indtjeningsmæssigt for Chr. Hansen, alene fordi der bliver produceret mere mælk i sommerhalvåret. Det påvirker salg og indtjening i vores Cultures & Enzymes-division positivt,” siger Cees de Jong til Business.dk.

Mens selskabet fortsat henter indtjeningsforbedringer hjem ved at være omkostningsbevidst og have fokus på produktivitetsforbedringer, har flere forhold indtil nu trukket i den negative retning.

Selskabet er således i gang med at indfase et nyt gæringsanlæg i Avedøre uden for København, og det koster fortsat på indtjeningen.

Indfasningen er dog ved at være overstået, og allerede fra det næste kvartal venter Cees de Jong så småt at kunne se positive effekter på bruttomargin og driftsindtjening igen.

På den anden side af jordkloden i Kina har Chr. Hansen også haft udfordringer, og har været nødt til at opbygge en helt ny salgsorganisation fra bunden. Det har blandt andet betydet, at det har været nødvendigt at opbygge nye lagre i Kina, og det har også kostet på indtjeningen i første halvår.

»Men fremadrettet er vi på plads i Kina og den negative effekt af ændringerne er ved at være overstået,« siger Cees de Jong.

Endelig har Chr. Hansen udfordringer med at få sammensat det rette produktmix indenfor Cultures & Enzymes, som er selskabets suverænt vigtigste forretningsområde, både når det gælder salgsvækst og indtjening.

Problemerne skyldes først og fremmest ændringer i markedet, som selskabet ikke har haft den store indflydelse på. Salget af probiotiske ingredienser til yoghurt faldet således over hele verden. Det skyldes, at myndighederne først i Europa og siden også i USA og andre lande har forbudt mejerierne at anprise probiotiske ingredienser i yoghurten. Det fører til et faldende salg.

Ifølge Cees de Jong er Chr. Hansens modsvar at satse på andre produkter, og det går blandt andet rigtig godt med salget af laktoseenzymer. Men indtjeningen fra andre produkter har endnu ikke kunnet opveje den tabte indtjening ved de probiotiske produkter helt.

Udover at fastholde forventningerne til driftsindtjeningen med en EBIT-margin på over 26,5 pct., fastholder Cees de Jong også forventningen om, at Chr. Hansen vil vokse med 7-9 pct. organisk i 2014-15. I første halvår nåede den organiske vækst ellers 11 pct., men det skyldes særlige forhold inden for Health & Nutrition-divisionen, hvis salg voksede 24 pct. organisk i første halvår. Det kommer ikke til at gentage sig i andet halvår.

Det stærke regnskab og fastholdelsen af forventningerne, kombineret med, at Chr. Hansens bestyrelse har besluttet at udbetale et ekstraordinært udbytte på 115 mio. Euro, når 3. kvartals regnskabet bliver offentliggjort 1. juli, får torsdag formiddag Chr. Hansens aktiekurs til at stige med omkring 3,6 pct.