Cheminova­-aktionærer kræver svar af Bent Hansen

Cheminovas mange aktionærer blandt kemi­virksomhedens ansatte skal i morgen tage stilling til, om de vil donere en del af deres provenu til oprensning af giftdepotet ved høfde 42. Men først vil de være sikre på, at regionsformand Bent Hansen nu også har afsat pengene på budgettet

Cheminovas mange aktionærer blandt kemi­virksomhedens ansatte skal i morgen tage stilling til, om de vil donere en del af deres provenu til oprensning af giftdepotet ved høfde 42. Men først vil de være sikre på, at regionsformand Bent Hansen nu også har afsat pengene på budgettet Fold sammen
Læs mere

En ny spareplan fra Region Midtjylland skaber usikkerhed blandt mange af Cheminovas småaktionærer, som er ansat på virksomheden.

På den ene side har mange sympati for det forslag, som formanden for Region Midtjylland Bent Hansen og rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen har strikket sammen, hvor Cheminovas aktionærer og regionen deler miljøregningen efter virksomheden på en kvart mio. kr.

På den anden side er aktionærerne bekymrede for, om regionen nu også har afsat pengene på sit stramme budget. Region Midtjylland udmeldte forleden en spareplan, som skal barbere op til 824 mio. kr. af regionens budget frem til 2019. Spareplanen vil koste blod, sved og tårer i Cheminovas opland. Ifølge planen skal bla. den lægebemandede akutbil i Lemvig og Holstebro nedlægges og flyttes til Struer, og genoptræningscentrene i Lemvig og Skive lukkes.

Gunnar Andersen har arbejdet i produktionen i Cheminova i mere end 20 år og er ligesom mange andre ansatte aktionær i virksomheden efter mange år med overskudsdeling. Han har sympati for forslaget om, at Cheminovas aktionærer donerer 125 mio. kr. til oprensning af virksomhedens gamle giftdepot, men han og andre aktionærer blandt Cheminovas ansatte er blevet bekymrede på grund af Region Midtjyllands spareplan:

“Man bliver da lidt i tvivl om, hvorvidt Bent Hansen i det hele taget har de 125 mio. kr., hvis der skal spares helt op til 824 mio. kr.” siger Gunnar Andersen, som vil have sikkerhed for, at han ikke bliver til grin for sine penge:

“Hvis jeg skal bruge flere tusinde kroner af mine sparepenge, så vil jeg også gerne vide, om det er nu, regionen går i gang. Hvis de 125 mio. kr. er på Region Midtjyllands budget her til efteråret, så kan arbejdet jo udmærket starte næste sommer. Og så synes jeg egentlig, det er i orden,” siger han.

Gunnar Andersen efterlyser en konkret aftale fra regionsformand Bent Hansen:

“Hvis Aarhus Universitets Forskningsfond og Region Midtjylland laver noget sammen til en kvart milliard kroner, så burde der være mere end et håndslag på det. Forskningsfonden og Bent Hansen bør fremlægge en konkret aftale i morgen på generalforsamlingen. Det er ikke godt nok, at de bare siger, at de har aftalt sådan og sådan,” siger Gunnar Andersen.

“Bent Hansen bør love Cheminovas aktionærer, som han gerne vil have til at spytte i bøssen, at han betaler pengene tilbage, hvis regionen skulle ende i en situation, hvor man ikke kan finde pengene. Det ville give mere sikkerhed. Det kan ikke hjælpe, at det bare
kører som en mundtlig aftale mellem Forskningsfondens formand Brian Bech Nielsen og regionsformand Bent Hansen.”

Regionsformand Bent Hansen beroliger Gunnar Andersen og cheminovas øvrige aktionærer. Region Midtjyllands nye spareplan vedrører kun sundhedsområdet:

»Vores besparelser er alene på sundhedsområdet, og det er et lukket kredsløb, der intet har med pengene til oprensning af forurenede grunde. Derfor kan disse ting ikke knyttes sammen,«  skriver Bent Hanseni en mail. Men de 125 mio. kr. til oprensning af giftdepotet er ikke på næste års budget:

»Det er ikke realistisk at afsætte pengene på 2016-budgettet til hele oprydningen. Der skal laves en forpligtende aftale over en årrække, hvor oprydningen finder sted. Realistisk set vil det tage fem-seks år, og pengene skal være til rådighed de pågældende år. Dette er den offentlige forpligtigelse, og den står Region Midtjylland ved,« forsikrer Bent Hansen.

Men ifølge regionsformanden er det op til generalforsamlingen i morgen at beslutte, hvad der skal ske med de 125 mio. kr. for det tilfælde, at Cheminovas aktionærer beslutter at donere pengene, men regionen ikke lever op til sin del af aftalen:

»Hvordan pengene eventuelt går tilbage til aktionærerne, hvis de ikke bliver brugt til oprydningen, kan regionen ikke beslutte. Dette må aftales på generalforsamlingen, og ligger udenfor regionens kompetence,« skriver han.

Gunnar Andersen ønsker ikke at oplyse, hvor mange aktier, han har i Cheminova, men han siger, at det vil koste ham flere tusinde kroner, hvis han som aktionær skal tilslutte sig forslaget om donationen på de 125 mio. kr.

Sammen med en håndfuld kolleger begiver han sig i morgen til Århus, hvor  generalforsamlingen afholdes i år. Men placeringen betyder, at mange småaktionærer ikke kommer:

“Generalforsamlingen har altid været holdt i Cheminovas auditorium. Så var det nemt at smutte forbi fra arbejde. Nu skal man bruge en hel fridag på at rejse til Århus. Det ved jeg ikke, hvor mange der gør,” siger han.