CEPOS: Stor offentlig sektor kvæler dansk iværksætteri

Jo større offentlig sektor, jo mindre iværksætteri. Sådan lyder konklusionen i en analyse, som CEPOS fremlægger i dag. Erhvervsministeren kalder konklusionerne »firkantede«, mens AE stempler dem som »komiske«.

Den store offentlige sektor er hovedforklaringen på, at Danmark ligger langt fra verdenseliten, når det drejer sig om at starte nye virksomheder.

Det konkluderer tænketanken CEPOS på baggrund af en analyse, der viser klar statistisk sammenhæng mellem 29 industrialiserede landes iværksætteraktivitet og størrelsen på deres offentlige sektor.

»Vores analyse viser en klar sammenhæng mellem den offentlige sektors størrelse og iværksætteraktiviteten. Har man en stor offentlig sektor med højt offentligt forbrug, høje overførselsindkomster og et højt, progressivt skattetryk, så har man en meget lav iværksætteraktivitet. Vi kan altså forklare Danmarks forbløffende ringe iværksætteraktivitet med vores store velfærdsstat. Folk har ikke økonomiske incitamenter til at blive iværksættere. De vil skulle betale 63 procent i skat af deres slid, og de høje overførselsindkomster får mange til at vælge passiv forsørgelse frem for at starte egen virksomhed,« siger Christian Bjørnskov adjunkt ved Handelshøjskolen i Århus.

Han har sammen med professor Nicolai Foss fra CBS ført pennen i analysen, som CEPOS offentliggør på en konference i dag.

Kun fem ud af hundrede voksne danskere starter egen virksomhed. Det rækker til en plads midt i feltet - langt efter førende iværksætterlande som Mexico, New Zealand og Sydkorea, hvor andelen ligger op mod tyve ud af hundrede.

»Det er et problem, at vi har så få iværksættere. Historien viser, at de fleste succesfulde virksomheder startes af ildsjæle, se bare A. P. Møller eller Janus Friis, der startede Skype. Hvis vi ikke øger iværksætteraktiviteten, kommer vi til at mangle nye virksomheder i fremtiden, når gamle virksomheder og arbejdspladser lukker eller flyttes til lavomkostningslande,« siger Christian Bjørnskov.

Bendt Bendtsen: For firkantet

Han peger på topskattelettelser som en nærliggende måde at øge danskernes lyst til at starte egen virksomhed. Og han efterlyser en bedre offentlig debat om de økonomiske konsekvenser af den danske velfærdsstat.

»Jeg tror ikke, danskerne er klar over, hvad velfærdsstaten koster. Den er for stor og for dyr, og hvis vi ikke gør noget hurtigt, risikerer vi, at den underminerer dansk økonomi, herunder Danmarks evne til at fostre succesfulde iværksættere,« siger han.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen kalder CEPOS' konklusioner »firkantede«.

»Det er klart, at hvis den offentlige sektor er stor, så er den private sektor tilsvarende mindre. Og jeg lægger heller ikke skjul på, at jeg på sigt gerne ser, at den private sektor vokser mere end den offentlige. Men det er for firkantet at sige, at en stor offentlig sektor i sig selv forhindrer os i at få en stærk iværksætterkultur. Det er der mange andre ting, der spiller ind på,« siger han.

Med Bendt Bendtsen i spidsen har regeringen gjort det til sit erklærede mål, at Danmark i 2010 skal være i den internationale elite på iværksætterområdet. Det mål holder han fast i, trods Danmarks middelmådige placering.