Cbrain leverer fremgang på trods af udskydelser i omsætningen

Læs mere
Fold sammen

En pæn ordreindgang i Danmark har været med til at sikre fremgang i omsætningen for it-virksomheden Cbrain i årets første halvår.

Omsætningen steg med 3 pct. til 39,7 mio. kr. i årets første seks måneder, hvor selskabet dog blev påvirket negativt på toplinjen i perioden i forhold til det kvartalet året forinden, da en del af omsætningen udskydes som følge af en ændret forretningsmodel.

Det fremgår af regnskabet for første halvår af 2017, der blev offentliggjort torsdag formiddag.

Tidligere blev softwareomsætningen indtægtsført ved leverancen, men i den nye forretningsmodel indtægtsføres omsætningen over en periode på 4-6 år.

- Det er derfor positivt, at Cbrain formår at omlægge nysalget til cloud services, samtidig med at selskabet fortsat øger omsætningen, skriver selskabet i regnskabet.

Resultatet før primær drift, EBIT, faldt til 6 mio. kr. i halvåret fra 9,8 mio. kr. i de første seks måneder af 2016. Indtjeningen før skat landede på 5,9 mio. kr. i første halvår 2017, hvilket også er lavere end de 9,7 mio. kr., som selskabet kunne fremvise i samme periode sidste år.

Det svarer til et resultatet før skat på 15 pct. af omsætningen, og det er dermed højere end Cbrains forventninger til helåret, der lyder på et resultat før skat på 5-10 pct. Ifølge selskabet skyldes det, at det har ansat "et betydeligt antal medarbejdere" i perioden fra januar til juni.

- Når indtjeningen i første halvår 2017 ligger over forventningen for hele 2017, skyldes det, at de øgede omkostninger, som følge af nyansættelser, først slår fuldt ud igennem i andet halvår, fremgår det af regnskabet.

I hele 2017 forventer Cbrain at investere 15 pct. af de samlede omkostninger i at forstærke selskabets eksportindsats i lande som USA, Tyskland og UK.

Tidligere i august meddelte it-virksomheden, der særligt leverer løsninger til det offentlige, at det har vundet et nyt udbud i den tyske centraladministration, mens der er ansat flere medarbejdere i både USA og UK i første halvår.

Cbrain fastholder forventningerne til 2017 om en vækst i omsætningen på 10-15 pct., samt et resultat før skat på 5-10 pct. af omsætningen (EBT).