Cbrain justerer forventninger til indtjening og omsætningsvækst

Cbrain opjusterer sine forventninger til indtjeningen før skat i år, mens softwareselskabet nedjusterer sine forventninger til omsætningsvæksten.

Per Tejs Knudsen - CEO Fold sammen
Læs mere

Det fremgår af en selskabsmeddelelse mandag.

Nu venter Cbrain en indtjening for regnskabsåret 2016 på 13-18 pct. Tidligere ventede selskabet en indtjening før skat på 5-10 pct.

»Den øgede indtjening skyldes, at det er lykkedes at fastholde det generelle omkostningsniveau noget lavere end oprindeligt budgetteret, skriver selskabet i meddelelsen og tilføjer, at en række projekter er gennemført mere effektivt end ventet.«Samtidig venter Cbrain nu en omsætningsvækst på 0-5 pct. mod den tidligere forventning om en omsætningsvækst på 5-10 pct.

Det skyldes, at regeringsomdannelsen i november har givet anledning til en forsinket ordreindgang, hvorfor Cbrain kun i begrænset omfang er i stand til at levere og indtægtsføre disse i indeværende år.
Og det giver anledning til lavere vækst, forklarer selskabet.