Cbrain fik mindre vækst grundet omlægning af salg

Cbrain leverede en omsætning på 71,8 mio. kr. i 2016 mod 68,7 mio. kr. i 2015, svarende til en omsætningsvækst på 5 pct. Overskuddet før skat blev på 10,9 mio. kr. mod 16,4 mio.kr. året før. Det svarede til en overskudsgrad på 15 pct.

»Omsætningsvæksten lavere end i de foregående år. Dette skyldes, at Cbrain, som led i selskabets vækstplan, er lykkedes med at omlægge salget af F2-produktet fra salg af traditionelle softwarelicenser til salg af F2 som en cloud service, det vil sige salg af softwareabonnementer,« forklarer selskabet og pointerer, at den omlægning medfører en væsentlig udskydelse af omsætning.

Ledelsen er tilfreds med resultatet, og derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 0,1 kr. per aktie.

Både på hjemmemarkedet og internationalt noterer selskabet, at 2016 har været et godt år og fremhæver, at man på det danske marked har vundet en række markante kunder i centraladministrationen, og internationalt har Cbrain fået sine første ordrer i Tyskland og Storbritannien, og i slutningen af året kunne Cbrain annoncere sit første pilotprojekt i Washington.

Cbrain venter i 2017 en vækst i omsætningen på 10-15 pct., og at selskabet vil kunne realisere et resultat før skat på 5-10 pct. af omsætningen.

Omsætningen vil stadig være påvirket af omlægningen til salg af cloud services, men Cbrain venter en stigende omsætningsvækst, da første års abonnementssalg i 2016 nu vil kunne mærkes positivt.