Carlsberg-selskab sidder på øllet i Rusland

Baltic Beverages Holding stormer frem i Rusland, Ukraine og Kazakhstan. Første halvår bød på fremgang i omsætningen på 37 procent og et driftsoverskud, der stiger 48 procent.

Carlsberg-joint venturet BBH (Baltic Beverages Holding), som ejes 50/50 med Scottish & Newcastle (S&N), kom stort set ud af første halvår som ventet, og bag den store fremgang ligger stigende markedsandele:

På det største marked - Rusland - øgede BBH andelene med 1,9 procentpoint til 37,6 pct. og i Baltikum og Ukraine steg markedsandelen 0,7 procentpoint til henholdsvis 44,4 pct. og 18,6 procent.

Kazakhstan stod dog for den største vækst, der her lød på hele 4,1 procentpoint til 42,3 pct. af det samlede marked.

Nettoomsætningen steg 37 pct. til 1317 mio. euro fra 961 mio. euro i samme periode året før, mens driftsoverskuddet (EBIT) steg knap 48 pct. til 295 mio. euro fra 200 mio. euro. Der var ventet en vækst i omsætningen på knap 31 pct. til 1,3 mia. euro, mens driftsoverskuddet var ventet at stige til 298 mio. euro ifølge medianen af estimater, indsamlet af RB-Børsen i ugen op til regnskabet. For hele 2007 venter BBH nu en vækst på det russiske marked for hele året på 11-13 pct. mod tidligere ventet 5-8 pct. Overskudsgraden ventes samtidig nu at ligge i den øvre ende af det tidligere angivne interval på 22-23 pct. - det vil sige 23 procent.

RB-Børsen