Canadisk mineselskab går efter milliarder i Grønland

Stigende metalpriser har sendt mineselskaber på jagt efter mineraler overalt på kloden. Bestyrelsen for det canadiske selskab Quadra Mining ventes om kort tid at give grønt lys for planerne om etablering af en mine i Grønland. Der skal investeres fire mia. kr. i malmbrydning og produktion af mineralet molybdæn til fremstilling af stål.

I takt med den stigende efterspørgsel efter råstoffer på globalt plan vil det canadiske mineselskab Quadra Mining investere mange millioner i et udvindingsprojekt af malm og ikke mindst produktionen af mineralet molybdæn, der bruges til fremstilling af stål. Minen kan være i drift i 2012, hvis det går efter planen. Foto: Lea Mailandt Mathiesen Fold sammen
Læs mere
Stigende metalpriser har fået amerikanske og europæiske mineselskaber på en heftig jagt efter mineraler overalt på kloden. Det gælder ikke mindst Grønland.

Fire milliarder kr. Det beløb regner det forholdsvis lille, men ekspanderende canadiske mineselskab Quadra Mining med i etableringsomkostninger over de kommende år. Hvis selskabet som ventet til januar træffer endelig beslutning om at investere i en mellemstor mine i Nordøstgrønland, kan minen med alle nødvendige tilladelser være driftklar i foråret 2012.

Det afhænger af, hvornår det grønlandsk-danske politiske organ Fællesrådet for Mineralske Råstoffer giver sin tilladelse til malmbrydning. I bedste fald håber canadierne på at komme i gang med arbejdet med vej- og havneanlæg næste sommer.

Canada-selskabet lugter chancen for at score jackpot. For måske kan der hentes 40 til 50 milliarder kr. eller endnu mere ud af et grønlandsk metalbjerg i et område af Grønland, hvor der er molybdæn, bly og zink, og hvor der i 1980erne uden held blev ledt efter olie.

Quadra Mining satser på at bryde en stor forekomst af malm – der indeholder mineralet molybdæn – fra toppen af bjerget Malmbjerg nord for Scoresbysundfjorden.

»Vi regner med en omsætning på 500 millioner dollar (2,5 milliarder kr.) pr. år i de 15 til 20 år, vi vurderer, at minen kan eksistere,« siger chefgeolog Jesper Kofoed, International Molybdenum, der har Quadra Mining som hovedaktionær og operatør.

Til sammenligning kan nævnes, at Danmark årligt betaler Grønlands Hjemmestyre ca. tre millioner kroner i bloktilskud til at holde »forretningen Grønland« kørende.

Skattebegunstiget
Mineselskaber betaler normalt selskabs- og personskatter til Grønland, men ikke royalties eller andre særlige skatter som olieselskaber. Investeringerne i molybdæn-minen ventes afskrevet over de første fire år, som det er normalt for minebranchen. Jesper Kofoed ønsker imidlertid ikke at udtale sig om Quadra Minings muligheder for indtjening på minen.

»Det afhænger af udviklingen på priserne på molybdæn,« siger han.

At stable fire milliarder kr. på bordet til opbygning af mine og infrastruktur med veje, havn, elværk og lufthavn klarer Quadra Mining ikke alene. Og det kræver en kapitalindsprøjtning fra andre investorer.

Lokaliteten er på højde med det nordligste Norge. Bjerget ligger midt i den arktiske ødemark og rager 1.750 meter op over havets overflade. Her skal der etableres en åben mine, hvor malmen skal brydes fra toppen ned i bjerget. Quadra Mining har i forvejen en molybdæn- og kobbermine i USA og er i gang med at udvikle to miner i Nordamerika og Chile.

»Det her er et godt projekt. Vi ved, at der i Malmbjerg ligger malm, der indeholder 180.000 ton ren molybdæn. Jeg har arbejdet med det her projekt i tre år, og jeg håber og tror på, at bestyrelsen for Quadra Mining realiserer projektet,« siger Jesper Kofoed.

Forventning omsætning
Han hører til den stab af geologer og andre, der har arbejdet på molybdæn-projektet for International Molybdenum i tre år. Quadra Mining købte i foråret 2007 82 procent af dette projekt. Holder de nuværende priser på molybdæn, vil minen med en forsigtig vurdering – dvs. pris på 60 dollar pr. kilo – kunne omsætte for 2,5 milliarder kr. årligt i 15 til 20 år, fra den er sat i drift, mener Jesper Kofoed.

Molybdæn er et nyttemetal, man anvender i stållegeringer. Etablering af en mine i en øde egn af Østgrønland på 72 grader nordlig bredde kræver store investeringer. Det er dyrt at etablere miner i arktiske områder, hvor der ingen infrastruktur er. Det viser erfaringerne fra tilsvarende miner i Canada and Alaska.

»Alt skal laves fra bunden. Derfor er det et kostbart projekt, og vi regner nu med en investering på 800 millioner dollar. Hvis der gik en jernbane eller landevej lige forbi, ville vi spare adskillige hundrede millioner dollar,« siger chefgeolog Jesper Kofoed.

Quadra Mining vil ud over minen opføre en mineby. Der skal også opføres et oparbejdningsanlæg til forarbejdningen af malmen, et elværk, en gruslandingsbane og lufthavn med mulighed for i første omgang at tage propelfly op til størrelsen Hercules-130 og senere større jetfly, 80 kilometer veje ud til en udskibningshavn.

Den enorme forekomst af molybdæn blev allerede fundet i slutningen af 1950erne, men dengang var prisen for lav til at åbne en mine. Over de seneste fem år er prisen på molybdæn blevet firedoblet. Quadra Mining arbejder ifølge Jesper Kofoed på at skaffe kapital fra investeringsbanker, fonde og eventuelt andre mineselskaber. Holder tidsplanen, kan minen som nævnt åbne i 2012, og den får 300 arbejdspladser. Anlæg af mine og infrastruktur vil kræve 600 mand.