Cabotage – EU- kommissionen på protektionistisk felttog

Transportfokus.

EU er gennem de seneste år slået ind på en protektionistisk kurs. Vi har set det i forbindelse med importen af tøj og sko fra blandt Kina.

Transportområdet er hidtil gået fri af denne ubehagelige tendens. Nu har protektionismens hæslige ansigt imidlertid vist på transportområdet. Europa-kommissionen har gennem nogen tid arbejdet med en lovgivningspakke på transportområdet.

HTS har haft lejlighed til at se nærmere på indholdet af lovgivningspakken.

Og stor var overraskelsen, idet Kommissionen lægger op til en meget stor stramning af de såkaldte cabotage-regler.

Cabotage er adgangen for bl.a. en dansk vognmand at udføre transportopgaver internt i et andet EU-land. I EU har vi i dag fri adgang til at udføre den slags transporter. Når vognmand Hansen kører stykgods fra Herning til München, har han ret til at tage gods med fra München til Stuttgart, Fra Stuttgart kan han tage gods med til Kassel og fra Kassel til Hamburg. Hvis Hansen er dygtig sørger han også for at få gods med fra Kiel og til Danmark. Vognmand Hansen og mange af hans kolleger i Danmark er dygtige til at sørge for, at der er gods med begge veje.

Sund fornuftSund fornuft er grundlaget for, at vi har og fortsat kan udvikle et effektivt, bæredygtigt og energibevidst transportsystem til glæde for kunderne, miljøet, ja os alle sammen.

Det har indtil dato været en almindelig gældende "tommelfingerregel", at cabotage lovligt kan udføres i et tidsrum op til i hvert fald en måned.

Det skal der imidlertid laves om på, mener Kommissionen i Bruxelles. Forslaget er, at vognmand Hansen kun må køre cabotage i for eksempel Tyskland i maksimum syv dage, og at Hansen kun må påtage sig 3 transportopgaver.

UacceptabeltVi står her med et forslag, der i realiteten betyder et farvel til det fælles indre marked for transport i EU. Hvis forslaget vedtages, så er det en tilbagevenden til en fjern fortid, hvor hvert EU-land vogtede sit eget transportmarked.

I HTS finder vi det uacceptabelt, at Europa-kommissionen overhovedet kan tænke den slags tanker. Derfor har vi også skrevet til den ansvarlige kommissær Jacques Barrot, og bedt ham om at trække forslaget tilbage.

I Danmark har stort set alle valgt at tage globaliseringen som en udfordring. Noget tyder på, at Europakommissionen har behov for en udvidet skolegang i faget globalisering og fri markedsadgang.

Protektionisme bør ikke have nogen gang på europæisk jord, og da slet ikke på et tidspunkt, hvor manglen på arbejdskraft reelt fører til tab af ordrer og velfærd.