Byggesektoren vender underskud til overskud

Selvom de største byggevirksomheder stadig hænger fast i krisen, tordner særligt de mellemstore frem med en kraftig indtjeningsvækst, viser en analyse fra Spar Nord.

Foto: Morten Dueholm.
Læs mere
Fold sammen
Efter nogle exceptionelt hårde år, lysner det for de håndværksvirksomheder, entreprenørfirmaer og andre erhvervsdrivende, der tilsammen udgør byggebranchen.

Faktisk viser en analyse fra Spar Nord en indtjeningsfremgang på hele 130 procent sidste år.

Særligt blandt de mellemstore virksomheder er vendingen tydelig, idet den samlede bundlinjen stiger til godt 400 millioner kroner fra et underskud på mere end 500 millioner kroner i 2011.

Spar Nord har analyseret indtjeningen i 7.500 byggevirksomheder, hvis årsregnskaber for 2012 foreløbig er tilgængelige hos Eniro Danmark. Det svarer til cirka en tredjedel af de danske byggevirksomheder.

Ligesom de mellemstore virksomheder, klarer også de mindre med under 50 ansatte sig rigtig pænt og løfter indtjeningen med 30 procent i 2012-regnskaberne.

De store virksomheder med mere end 250 ansatte hænger derimod mere fast i krisen. De øgede samlet underskuddet til 585 millioner kroner i 2012 mod 300 millioner kroner året før.

»Med undtagelse af de store byggevirksomheder vidner de foreløbige 2012-regnskaber om en betydelig forbedring i virksomhedernes økonomi. Og regnskaberne tyder også på, at mange af de tilbageværende virksomheder i dag er blevet bedre til at matche deres forretning med den lavkonjunktur, som vi desværre stadig sidder fast i,« siger Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord.

Han understreger dog, at der er relativt få byggevirksomheder af den størrelse i Danmark.

Faktisk omfatter analysen af de største virksomheder reelt kun 25 regnskaber, og dermed vil entreprenørvirksomheden MT. Højgaards 2012-underskud på 512 millioner kroner eksempelvis slå tungt igennem i denne gruppe.

Skellet mellem små og store virksomheder går igen, når man kigger på egenkapitalen. Hvor den, hos de store virksomheder, er barberet ned med 30 procent siden 2008, lægger de mindste virksomheder i samme periode to procent til.

»Det er selvfølgelig en beskeden fremgang, men ikke mindst set i lyset af byggesektorens historiske nedtur og de fortsat meget udfordrende konjunkturer, så er det positivt,« pointerer Jens Nyholm.