Byggeriet buldrer stadig frem

Fremdrift. Stort set alle virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen oplever i disse år overskud. Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2006 dokumenterer, at branchens indtjening blev forbedret for fjerde år i træk.

Dansk Byggeri har offentliggjort sin Regnskabsanalyse 2006. Den viser, at det går godt for byggeriets virksomheder, og at fremgangen på bundlinjen er bredt funderet både hos de store samt små bygge- og anlægsvirksomheder.

Fremgangen for byggeriets virksomheder understreges af, at flere virksomheder i 2005 præsterede et overskud på driften, nemlig 90,6 procent af virksomhederne mod 84,3 procent året før. Og særlig andelen af virksomheder, som betegnes som værende i en teoretisk set meget utilfredsstillende økonomisk situation med underskud på driften og insolvens, var i 2005 rekordlavt på 1,1 procent.

- Samlet set kan det konstateres, at bygge- og anlægsbranchen indtjeningsmæssigt befinder sig i en ganske gunstig periode, og at højkonjunkturen udnyttes til en tiltrængt forbedring af indtjeningen. Det går altså fremad, men det må også pointeres, at der endnu er et stykke vej, før indtjeningsniveauet i bygge- og anlægsbranchen matcher det gennemsnitlige niveau i mange andre brancher i dansk erhvervsliv, vurderer cheføkonom Henrik Stig Sørensen, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2006 analyserer på en nettoomsætning på 47,4 milliarder kroner fordelt på 714 bygge- og anlægsvirksomheder primært i kalenderåret 2005. Analysen viser som forventet en god positiv udviklingen i branchens indtjening, og resultatet af den primære drift blev i 2005 løftet til gennemsnitlig 4,4 procent mod 3,2 procent i 2004.