Byggenoter

Faldende salg i byggeriet

Bygge- og anlægsvirksomhedernes indenlandske salg faldt i november 2003 med 264

mio. kr. i forhold til november 2002, oplyser Dansk Byggeri.Med undtagelse af marts og oktober lå salget i hver måned

i 2003 under niveauet året før. I månederne januar-november 2003 beløb bygge- og anlægsvirksomhedernes

indenlandske salg sig til i alt 126,9 mia. kr. mod 131,4 mia. kr. i januar-november 2002.Det er et fald på 4,5 mia. kr.

eller 3,4 pct. opgjort i løbende priser.Udviklingen i bygge-og anlægsvirksomhedernes salg dækker over modsat rettede

tendenser inden for nybyggeriet, hvor der er en markant fremgang i boligbyggeriet og en betydelig tilbagegang i erhvervsbyggeriet.

Nedgangen i den samlede bygge- og anlægsaktivitet skyldes ikke alene tilbagegang i erhvervsbyggeriet, men også kommunernes

lavere aktivitet ved byggemodning. ras

Brand sætterskub i kursus

Olieklude, der selv antænder er et

problem blandt håndværkere.Senest har Nordsø-branden sat fokus på problemet og lige nu barsler Dansk Brand-

og sikringsteknisk Institut (DBI) med et lille kursus, der skal få håndværkerne til at omgås brugte klude

på den rigtige måde. Som situationen er idag får håndværkere kun den sikkerhedsinformation, der står

på emballagen.En række aktører står bag projektet, herunder Ørestadens Gulventreprise, Københavns

Brandvæsen og Københavns Politi.DBI er en selvejende og almennyttig virksomhed, der er godkendt af Ministeriet

for Videnskab, Teknologi og Udvikling. høy

Bøder til MT Højgaard

Entreprenøren, MT Højgaard

er i Østre Landsret blevet idømt en bøde på 75.000 kr. for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven.

Overtrædelsen gælder sikkerheden på to byggepladser i København, skriver Licitationen. Bøden er højere

end normalt og det skyldes, at det ikke er første gang, at entreprenøren har overtrådt loven. høy