Byggechef vil møde lejere i øjenhøjde

Domea.dk’s nye byggechef, Charlotte Nørbak, har båret det demokratiske og inkluderende med sig som en rød tråd igennem hele sin karriere. Hun ser spredning, mangfoldiggørelse og mindre boliger som løsningen på de udsatte boligbyggeriers udfordringer.

Charlotte Nørbak. Foto: PR Fold sammen
Læs mere

Charlotte Nørbak er på nogle punkter kommet tilbage til der, hvor hun startede sit arbejdsliv, nemlig inden for det almene boligbyggeri. 1. september sidste år tiltrådte hun som byggechef i Domea.dk - selskabets første kvindelige af slagsen - og samlede dermed sine erhvervsmæssige erfaringer med henholdsvis byggeri og ledelse i en ny kontekst, hvor forening og forretning går hånd i hånd.

Som leder er hun den inkluderende type, fortæller hun, og uanset, om hun sidder i stuen hos en lejer, står på byggepladsen eller er til møde på borgmesterkontoret, prioriterer hun at lytte og møde folk i øjenhøjde.

»Jeg arbejdede også inden for det almene boligbyggeri de første ti år af min karriere, så det med beboerdemokratiet kan man sige, at jeg har fået ind som min første indlæring. Nu er jeg tilbage, selvfølgelig i en helt anden position, men det demokratiske har jeg taget med mig. Jeg har altid sat på min dagsorden at lytte til alle og kunne møde mennesker i øjenhøjde. Det kan være på en byggeplads eller med beboere i deres stue, hvor jeg taler med dem om deres udfordringer. Den næste dag skal jeg måske til møde med en borgmester eller med erhvervsfolk og ledere i ejendomsbranchen. Min grundholdning er, at alle mennesker, uanset position eller udgangspunkt, har noget at byde på, og der er ofte noget, der er værd at lytte efter, når man tager sig tid til det,« fortæller hun og tilføjer:

»Som regel har beboerne meget fornuftige og vigtige inputs angående deres boliger, og det kan man bruge i udformningen af konkrete byggerier.«

Funktionelt, men attraktivt

Urbaniseringen er en proces, som det ser ud til, at vi langt fra har set det sidste til, og befolkningstilvæksten i Danmarks hovedstad er ifølge Københavns Kommune på ca. 10.000 personer om året. Det skaber naturligvis en stor efterspørgsel på boliger, men i nogle nybyggerier er der en begyndende tendens til en lille tomgang, hvilket antageligvis skyldes de høje kvadratmeterpriser på nye københavnerboliger. Det er dog ikke et billede, Domea.dk kan genkende, siger Charlotte Nørbak.

»Vi bygger alt, hvad vi kan komme til i København, og hvis vi har et nybyggeri med 50 lejemål, så opbygges der i løbet af ingen tid en liste på over 1.000 interesserede ved vores første udlejning. Vi bygger jo under lovfæstede maksimalpriser, og der er ingen fortjeneste på de boliger, vi opfører. Det omsætter vi til en fornuftig husleje, som rigtigt mange mennesker kan betale, og det er jo også det, der er meningen med alment boligbyggeri.«

Charlotte Nørbak forklarer, at løsningen på den udfordring, maksimalpriserne medfører - hvordan man bygger attraktivt, selvom den økonomiske ramme sætter visse begrænsninger - oftest findes ved at benytte sig af velafprøvede byggemetoder og vælge funktionelle materialer, samt ved at fravælge fordyrende funktioner.

»Det er nok forskellen på at bo i en luksuslejlighed og bo alment,« siger hun.

»I luksuslejligheden indlægger man måske ekstra plads på badeværelset, laver en større altan og vælger de dyre materialer til køkkenet. Men når man ser på byggeriet udefra, er det moderne almene byggeri jo ikke er til at skelne fra det private. Det er en af de ting, der er så spændende; at man kan få lov at bygge nogle attraktive og funktionelle boliger i byerne, som også almindelige mennesker har råd til at bo i.«

Sociale udfordringer

Meningen med det almene boligbyggeri var oprindeligt, at skolelæreren, håndværkeren og sygeplejersken kunne få en god bolig, som var til at betale. Efterhånden rykkede de nævnte erhvervsgrupper og mange andre med dem dog i stort antal ud i parcelhuskvartererne.

Nogle af de almene boligbyggerier blev herefter præget af sociale problemer, arbejdsløshed og ghettodannelse frem for den solide middel- og arbejderklassekultur, man til at begynde med havde forestillet sig. Charlotte Nørbak anerkender, at disse problemer er alvorlige i nogle boligområder, og hun vurderer, at der er udsigt til en forværring de mest udsatte steder. Hun ser dog flere muligheder for at skubbe udviklingen den rigtige vej, og en af nøglerne til at løse problemerne er et tættere samarbejde med private investorer, forklarer hun.

»I Domea.dk vil vi meget gerne samarbejde med private, så vi får en blanding af private og almene byggerier i det samme område. Det er en måde at mangfoldiggøre områderne på, og kan være medvirkende til en spredning af de sociale problemer. Derudover ser vi gerne, at der ikke kun bygges boliger, men også butikker og erhvervslejemål, så et område kan tilbyde flere funktioner. Og så er der behov for, at minimumskravene til, hvor stor en bolig til en eller to personer skal være, sænkes, sådan at også kontanthjælpsmodtagere og andre med en lav indtægt kan få en lejlighed i byen, og ikke behøver at samle sig i de udsatte boligområder i forstæderne med lave kvadratmeterpriser,« lyder det fra Charlotte Nørbak.