Bundlinjen lander i rødt for andelskasse

Danske Andelskassers Bank, DAB, kom ud af 2015 med røde tal på bundlinjen og en basisindtjening, der lå et stykke under året før.

Foto: Henning Bagger. ARKIVFOTO 2013 af Danske Andelskassers Bank. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2013)
Læs mere
Fold sammen

Resultatet efter skat endte med et underskud på 11,7 mio. kr. mod et overskud på 20,4 mio. kr. året før. Banken kalder resultatet for "acceptabelt" trods den negative udvikling.

»Resultatudviklingen på minus 34 mio. kr. skyldes hovedsageligt nedgangen i nettorenterne på 51 mio. kr. som følge af lavere udlån. Kursreguleringerne er faldet med 49 mio. kr., hvor der specielt i fjerde kvartal har været kurstab. Nedgangen modsvares delvist af en fremgang i gebyrindtægterne på 15 mio. kr., et fald i omkostningerne på 20 mio. kr. og et fald i nedskrivningerne på udlån på 35 mio. kr.«, skriver banken i regnskabet.

Basisresultatet landede på 126,4 mio. kr. i 2015. Året før var den post på 143,1 mio. kr. Posten kryber sig dog inden for det ventede interval på 125-155 mio. kr.

DAB har til gengæld noget større forventninger til indeværende regnskabsår. Her ventes en basisindtjening på mellem 220 og 240 mio. kr. Banken opnåede både i 2011 og 2012 basisresultater på det niveau.

»2016 ventes at blive præget af fortsat ustabilitet særligt inden for landbrugssektoren, hvor Danske Andelskassers Bank er særligt eksponeret. I forhold til Danske Andelskassers Banks primære markedsområder - uden for de større byer i Jylland og på Fyn - forventes det stadig, at markedsudviklingen generelt ikke vil have samme styrke som resten af landet«, skriver banken i regnskabet.

Den regner dog med, at en optimeret og ændret organisation vil slå igennem i næste årsregnskab.