Brug af wiki kræver åbenhed

Alt fra komplekse faglige spørgsmål til banale dagligdagsinformation har plads i Neoconsults wiki.

De deler viden løbende, mens projekter bliver til. Den er tilgængelig for alle medarbejdere, uanset om de er ude hos kunden eller hjemme på kontoret.

Og så har oprettelsen af en wiki (website hvor alle brugere kan tilføje eller redigere i eksisterende data, red.) været med til at lette e-mail-overload blandt de ansatte, fordi de blot kan klikke sig ind på wikien, når de bliver i tvivl om reglerne for alt fra timeregistrering, frokostmøder eller kaffebrygning, i stedet for at sende adskillige alle-mail ud til kollegerne.

Sådan lyder erfaringer fra it-konsulentvirksomheden Neoconsult, der har brugt en wiki til intern videndeling i snart fem år.

- Vi havde et ønske om at få vores udviklere og programmører til løbende at sætte ord på det arbejde, de sidder med - og få det dokumenteret løbende samt med mulighed for at dele den viden, der bliver oparbejdet. Og her er wikien oplagt, lyder det fra Jakob Nilsson, partner i it-konsulentvirksomheden Neoconsult, der i dag har 49 medarbejdere.

Alle kan bidrage

Alle ansatte har mulighed for at tilføje information, redigere i eksisterende og kommentere på andres tilføjelser i wikien, der samtidig fungerer som virksomhedens intranet. De kan tilgå wiki alle steder fra, uanset om de befinder sig på virksomhedens eget kontor eller hos kunder, hvor it-konsulenterne ofte har fast base.

- t er også i wikien, at man finder de mere basale daglige informationer som eksempelvis, hvordan printerne fungerer, hvilke tidsskrifter vi abonnerer på, hvordan timesedler skal udfyldes, eller hvad der sker i kantinen. På den måde har vi heller ikke et stort flow af alle-mail, som kan være et forstyrrende element i dagligdagen, siger Jakob Nilsson.

Han peger på, at det faktisk er vigtigt, at wikien ikke kun rummer faglige data, men også dagligdagsinformation, da det vænner folk til at tjekke den løbende.

Ifølge Jakob Nilsson er en wiki særligt velegnet til videntunge virksomheder, fordi der reelt opstår ny viden løbende, som man får gang af at kunne dele.

- Derudover passer wikien til virksomheder, som er baseret på tillid - og har en åben struktur, fordi alle har adgang til informationerne og skal være opmærksomme på, at der er data, som skal behandles med varsomhed, siger han og tilføjer, at det derfor er vigtigt, at ledelsen bakker op om åbenheden - og motiverer de ansatte til at lege med.