Brøndby nedjusterer forventningerne markant

Fodboldklubben Brøndby IF er endnu en gang undervejs med en kapitalforhøjelse, der skal kaste nye penge i kassen på den københavnske vestegn.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen.
Læs mere
Fold sammen

Fodboldklubben Brøndby IF havde bedre gang i salget i andet kvartal i år, end tilfældet var sidste år.

Til gengæld er omkostningerne til blandt andet spillertruppen også vokset pænt, og samtidig har der ikke været nogen større spillersalg i sommerens transfervindue, hvorfor der igen var underskud i andet kvartal, og derfor sænker Brøndby igen forventningerne til hele regnskabsåret.

Her venter fodboldklubben nu et underskud før skat på mellem 24-32 mio. kr. mod den tidligere forventning om et minus på 10-20 mio. kr. før skat.

Og det er primært udeblivelsen af spillersalg, der har betydet en nedjustering, mens den resterende del af forretningen faktisk udvikler sig bedre end ventet, oplyser Brøndby.

»Brøndbys bestyrelse har i sommerens transfervindue valgt at undlade at realisere mulige transferindtægter, ud fra en betragtning om at klubbens stærke kommercielle og sportslige momentum bedst fastholdes og øges herved.«

»Det er bestyrelsens beslutning, at de ikke realiserede transferindtægter overføres til de kommende regnskabsår, hvilket betyder, at Brøndby fastholder sin forventning til senest i 2019 at ville opnå et positivt resultat,« skriver klubben i sit regnskab.

»Årets transferresultat forventes derfor at blive realiseret cirka 18 mio. kr. dårligere end budgetteret. Den øvrige del af forretningen forventes at forløbe bedre end forventet med cirka 5 mio. kr.,« fortsætter fodboldklubben.

INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER STIGER

I andet kvartal steg Brøndbys omsætning - grundet særligt flere tv- og entreindtægter - til 40,3 mio. kr. fra 31,1 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.

Til gengæld voksede omkostningerne også til 40,6 mio. kr. fra 33,8 mio. kr., og samtidig gav transferaktiviteterne et underskud på 3,9 mio. kr.

Det betød et underskud før skat på 5,7 mio. kr. i andet kvartal, hvilket ganske vist er en forbedring fra et minus på 10,4 mio. kr. i andet kvartal sidste år, men det bringer også halvårets samlede underskud før skat op i 8,1 mio. kr.

NY KAPITALFORHØJELSE GIVER FLERE PENGE

For at sikre endnu flere penge til kassen i Brøndby har bestyrelsen i klubben desuden valgt at udnytte bemyndigelsen i vedtægterne til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Der er allerede fundet købere til de samlet 28,38 mio. nye aktier, der sælges til en gennemsnitskurs på 0,84 kr.

Det er primært rigmanden Jan Bech Andersen, der i forvejen har en stor ejerandel i klubben, der har købt aktier, mens også medlemmer af ledelsen i selskabet og "andre investorer" har købt aktier, oplyser Brøndby IF, der står til at modtage et nettoprovenu på 23,8 mio. kr.

De nye aktier ventes at blive optaget til handel på fondsbørsen i København på fredag.