Brøndby reducerer underskud i kampen om at skabe balance

Brøndby IF lå lidt højere på banen i første kvartal, hvor driften viste forbedringer. For aktionærerne synes det dog stadig at være for tidligt at hive i klaphatten. Således har fodboldklubben fortsat røde tal på de fleste linjer i regnskabet.

Foto: Thomas Lekfeldt

Det sæsonmæssigt svære kvartal viste et underskud på 11,9 mio. kr. før skat. Det var en forbedring på 7,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, hvor underskuddet var på 19,7 mio. kr., når der ses bort for en nedskrivning på 120,9 mio. kr.

Omsætningen faldt til 24,2 mio. kr. fra 27,7 mio. kr., men viste en fremgang på 2,3 mio. kr., eller 10,5 pct., når der korrigeres for den nedlukkede aktivitet Brøndby Food&Mind.

Brøndbys administrerende direktør Jesper Jørgensen er tilfreds med udviklingen, der betyder, at Brøndby er kommet et skridt på vejen mod at skabe bedre balance mellem indtægter og udgifter.

- Vi er i gang med en turnaround af selskabet og har i den forbindelse naturligt fokus på økonomisk ansvarlighed og på at levere gradvist forbedrede økonomiske resultater. Derfor er vi tilfredse med, at vi fortsat følger planerne i Vision 2017, siger Jesper Jørgensen i regnskabet.

De likvide beholdninger udgjorde 16,2 mio. kr. ved udgangen af første kvartal, mens egenkapitalen er skrumpet til 68,3 mio. kr.

For hele 2015 fastholdes forventningerne om et underskud før skat på 15-25 mio. kr.