Brøndby IF overgår budget, men forventning fastholdes

Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Fodboldklubben Brøndby IF leverede en fremgang i top og bund, men fastholder forventningerne om et underskud for hele året.

Det fremgår af den børsnoterede fodboldklubs regnskab for første kvartal.

Omsætningen steg til 27,4 mio. kr. fra 23,5 mio. kr.

Indtægterne fra partnere og sponsorer er øget og udgør i dette kvartal 11,8 mio. kr. mod 9,8 mio. kr. i samme kvartal året før.

»Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægter fra hovedparten af sponsorkategorierne,« oplyser Brøndby.

Entre- og tv-indtægter er med 10,0 mio. kr. i første kvartal steget 9,2 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det skyldes øgede indtægter fra tv, mens indtægter fra entre er mindre end i samme periode sidste år som følge af, at der i første kvartal 2017 kun er afviklet to hjemmekampe i Alka Superligaen, hvor der i første kvartal 2016 blev afviklet tre hjemmekampe i Alka Superligaen.

Brøndby har mindsket de samlede omkostninger med 5,2 mio. kr. til 33,3 mio. kr.

»Faldet i omkostningsniveauet skyldes en tilpasning af selskabets omkostninger, herunder særligt personaleomkostningerne i forbindelse med implementering af Strategi 6.4, samt at der i første kvartal sidste år blev hensat omkostninger i forbindelse med ophør af samarbejdet med ledende medarbejdere,« forklarer fodboldklubben.

På bunden blev underskuddet før skat mindsket til 2,4 mio. kr. - en forbedring på 18,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Det realiserede resultat er bedre end budgetteret, fremfører Brøndby, men fastholder de økonomiske forventninger til årets resultat for 2017 på et underskud før skat i niveauet 10-20 mio. kr.