Brian Mikkelsen tror fortsat på kommerciel radio

Selv om der fra flere sider sås tvivl om bæredygtigheden af et kommercielt dansk radiomarked, holder Brian Mikkelsen fast i sin vision. Personligt vil han gerne gøre de nye kanaler fri for indholdskrav.

Kulturminister Brian Mikkelsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Uffe Weng
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Oprettelsen af et velfungerende kommercielt dansk radiomarked har længe været på kulturministerens politiske ønskeseddel.

På trods af at flere mediebureauer for nyligt udtrykte deres skepsis over for realismen i planerne her i Berlingske Tidende, så holder Brian Mikkelsen fast på målsætningen om at få markedet til at blomstre op ved at skabe plads til flere kommercielle landsdækkende radiokanaler på det danske FM-bånd.

»Det er min klare opfattelse, at der er en fremtid for landsdækkende kommerciel radiodrift i Danmark. Det er korrekt, at der skal ske en øgning af det danske radioreklamemarked, så det kommer til at svare til niveauet i andre europæiske lande. Den konsulentrapport, der blev udarbejdet i 2007 viste, at de mediebureauer, som konsulenterne havde talt med, ikke anså det for urealistisk, at radioreklamemarkedet kunne stige som forudsat,« siger Brian Mikkelsen.

Flere reklamer
Konsulentrapporten, ministeren refererer til, er en analyse af »De økonomiske konsekvenser af en eventuel replanlægning af FM-båndet«, som konsulentvirksomheden Capacent udarbejdede for Kulturministeriet i foråret 2007.

En af analysens overordnede konklusioner er, at hvis et radiomarked med flere nye kommercielle kanaler skal blive økonomisk bæredygtigt, vil det kræve op i mod en tredobling af radioens reklameomsætning, så det kommer på niveau med gennemsnittet for det øvrige Europa.

For lokal- og landsdækkende radio under et vurderes det i rapporten, at være »tvivlsomt, hvorvidt markedet kan udvikles i tilstrækkelig grad til at kunne dække den samlede omkostningsbase.«

Det skyldes i høj grad, at man ikke både kan forvente stor vækst for lokal- og landsdækkende radio. Flere landsdækkende radiokanaler vil ifølge de mediebureauer, der deltog i analysen, kunne udvikle radioreklamemarkedet betydeligt, muligvis også med den to- eller tredobling, som vil være nødvendig for at sikre den økonomiske bæredygtighed.

Dette vil dog delvist ske på bekostning af de lokale radiostationer, der vil blive presset af konkurrencen fra det øgede antal landsdækkende kanaler.

Men siden da er flere af de mediebureuaer, der deltog i analysen, blevet mere kritiske over for realismen i, at det kommercielle radiomarked vil udvikle sig til at blive bæredygtigt.

Fornuftig udvikling

Blandt andet sagde den administrerende direktør for Mediacom for nyligt til Berlingske Tidende, at det ville kræve et lille mirakel, hvis det skal lykkedes.

»Det danske marked er meget lavt i international sammenhæng, og jeg tror, det kan blive større, men ikke tre gange så stort,« sagde Ulrik Falkner Tagesen.

Hans skepsis deltes også af Flemming Hansen, der er broadcast director for Mediaedge:CIA, et andet af de fire bureauer, der tog del i Capacents analyse. Her et lille år efter analysen blev udarbejdet, peger han på, at der er en ganske fornuftig udvikling på markedet for radioreklamer, men ikke noget, der umiddelbart skulle stille en to- eller tredobling i vente.

Alle muligheder i spil
Et af de store spørgsmål i de kommende ugers politiske forhandlinger omkring replanlægningen af FM-båndet bliver, hvorvidt man skal gennemføre en omfattende omstrukturering af FM-båndet, der giver plads til seks nye landsdækkende kommercielle kanaler. Eller om man skal nøjes med en lidt mindre model, hvor man ikke påvirker DRs kanaler, og så etablerer fire nye landsdækkende kanaler. Brian Mikkelsen mener, at flere kanaler er bedre.

»Konsulenterne understregede, at jo flere nye landsdækkende kommercielle kanaler, der kan etableres, og jo flere valgmuligheder der er for lytterne, jo bedre mulighed er der for at udvikle og modne det kommercielle radiomarked, der skal finansiere kanalerne,« siger kulturministeren.

Konsulentrapporten er imidlertid ikke helt så entydig i sine anbefalinger. Den løsning, der omkostningsmæssigt hænger bedst sammen, er en model, hvor der kun udbydes fire nye landsdækkende kanaler, og der samtidig åbnes op for, at flere kanaler kan have samme ejer. Altså en model, hvor DRs frekvenser ikke inddrages.

Men samtidig peges der på, at det kan være væsentligt at DRs frekvenser kommer til at blive en del af replanlægningen. »Dels af konkurrencehensyn til de øvrige aktører, dels af hensyn til at optimere frekvensudnyttelsen og endelig af hensyn til at kunne etablere programpakker, der kan matche DR1 til DR4,« som det formuleres i rapporten.

Politisk løsning
Brian Mikkelsen fastholder, at det er op til forligspartierne at blive enige om, hvorvidt replanlægningen skal ske ud fra den store eller lille model, og efterfølgende hvorvidt kocessionsafgifterne skal reduceres eller helt fjernes, og om der skal stilles indholdsmæssige krav til de nye radiokanaler.

Alle de forskellige scenarier er i spil, uden at der dog vil blive lavet om på nogle af de allerede indgåede aftaler for TV2 Radio og Radio 100 FM. Han vil dog selv arbejde for konkret at lette forholdende for de kommende kommercielle stationer på helt centrale punkter.

»Personligt vil jeg gerne lempe indholdskravene til de nye kanaler. Mit ønske er et så frit og pluralistisk radiomarked som muligt. Så jo færre krav des bedre. Og den holdning glæder jeg mig til at diskutere med de øvrige forligspartier,« siger Brian Mikkelsen.