BRFkredits afgørende slag

BRFkredit stod med den ene ben i graven for fire år siden. Nu går direktør Sven A. Blomberg i offensiven og vil øge sine udlån med 50 procent, mens storkonkurrenten Nykredit står i stampe.

BRFkredits direktør Sven A. Blomberg,der som reserveofficer har rang af oberst, havde ikke i sinde at tabe krigen i finanssektoren, selv om BRF var blødende. Og nu har realkreditinstituttet efter en opsigtsvækkende turn around genvundet sig styrke. Foto: Katrine Emilie Andersen
Læs mere
Fold sammen

Effekten af kollaps i et mellemstort dansk realkreditinstitut blev nøje overvejet flere steder i det finansielle system for bare fire-fem år siden. Dengang syntes krisen bundløs – og hos BRFkredit tabte man 1,5 milliarder kroner. Før skat i 2008 og 2009. Det var så voldsomt, at man tvivlede på BRFs evne til at overleve. Knap tre milliarder blev nedskrevet på dårlige lån.

Men i BRFkredits kommandocentral stod den erfarne topchef og den højest placerede reserveofficer i Danmark, oberst Sven Arne Blomberg. Og han havde bestemt ikke tænkt sig at tabe nogen krig – selv om BRFkredit lå blødende på slagmarken primært på grund af store tab i BRFs datterbank. Derfor iværksatte BRF en af de mest opsigtsvækkende turn around-processer i finanssektoren siden krisen – en proces han gerne vil dele i dette interview.

For restruktureringen betyder, at BRFkredit efter at være dømt ude, har formået at tage de tre markant større realkreditaktører herhjemme – Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit med bukserne nede. Det er sket ved at indgå i et samarbejde med Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank, om at udbyde bankboliglån i direkte konkurrence med den øvrige realkreditsektor – en slags blodets bånd mellem bankdirektørernes kække enfant terrible, Jyske Bank-direktør Anders Dam, og realkredittens evige underdog, BRFkredit:

»Det er vel rimeligt at sige, at det var ved at være kritisk omkring 2009. Der var mange ting, man kunne forholde sig kritisk til i den finansielle sektor og bestemt også hos os, men det, vi gjorde, var også at sige: Vi har ikke gjort det godt nok. Så det gjorde vi noget ved, og nu har vi igen styrken til vækst,« forklarer Sven A. Blomberg fra sit direktionsmøderum med det karakteristiske runde bord.

Det stod skidt til på flere af BRFkredits fronter på det tidspunkt. Værst var det, at der var tvivl om, hvorvidt realkreditkoncernen kunne leve op til de skrappe kapitalkrav, man stod over for på det tidspunkt. Derfor er det særligt opsigtsvækkende, at BRF nu er i stand til at udfordre realkreditmarkedets suverænt største danske aktør Nykredit, der til sammenligning har alvorlige bekymringer for, om man kan skaffe egenkapital nok til at finansiere fremtidens ønskede udlånsvækst.

»Det skyldes jo, at vi tilbage i 2009 traf nogle beslutninger om at trimme porteføljen. Det betyder populært sagt, at man nedbringer sine lån for at sikre, at man kan opfylde fremtidens kapitalkrav. For BRFkredit kan på grund af sin ejerstruktur ikke bare gå ud og hente ny aktiekapital.«

Derfor reducerede BRFkredit sit udlån med 15 milliarder kroner svarende til næsten ti procent. Og der blev nu talt i krogene om, at BRF var blevet en slags afviklingsforretning, som lige så godt kunne fyre størstedelen af medarbejderne. For der kom alligevel ikke nye lån til. Værre blev det af, at BRFkredits salgskanaler faldt bort med faretruende hast.

For mens Nykredit sælger realkredit via alskens store og små banker under navnet Totalkredit, og Realkredit Danmark sælger via Danske Bank, så sikrede BRFkredit sin markedsandel på cirka seks procent ved at sælge lån via Alm. Brand Bank, Lån & Spar Bank og via mæglerkæden EDC-Mæglerne.

Men inden for et års tid faldt alle de disse samarbejder bort. Det fik endnu flere til at spekulere i, at BRFkredit måtte afvikle sig selv. For at imødekomme dette hyrede BRFkredit 60 seniorrådgivere, der kører rundt i Danmark for at rådgive og sælge realkreditlån i folks hjem. Men i det skjulte arbejdede Sven A. Blomberg på en endnu mere offensiv plan, der kunne udføres, når man igen fik styrken til at låne penge ud.

»Vi lagde i 2009 en plan, der indebar, at vi fik den fornødne egenkapital og solvensoverdækning til, at vi kunne klare vækst på et senere tidspunkt. Desuden var det afgørende, at vi kunne betale de penge tilbage, vi havde lånt af staten.«

Her blev det også en afgørende faktor, at BRFkredit igen og igen blev nedgraderet af kreditvurderingsaktøren Moody’s, ligesom andre danske finanskoncerner blev det. For BRF var det bare en tand værre – og visse af BRFs obligationer nærmede sig med faretruende hast en situation, hvor man ikke ville kunne sælge sine obligationer til en konkurrencedygtig pris – udtrykket junk bonds spøgte på det tidspunkt.Da Moody’s kredit-vurdering på den måde begyndte at true stabiliteten hos BRFkredit blev det til sidst for meget for Sven A. Blomberg:

»Lige som Realkredit Danmark, DLR og Jyske Bank opsagde vi vores samarbejde med Moody’s. Fra vores side var det i væsentlig grad begrundet i, at vi ikke syntes, at vi kunne komme igennem til dem i forhold til, hvordan den danske realkredit ser ud. Vi kunne ikke komme igennem til dem, og vi havde ikke evnerne til at forstå, hvilke modeller de brugte.«

I stedet indledte BRFkredit et samarbejde med det konkurrerende Standard & Poor’s, som ser med lidt mildere øjne på dansk realkredit. Og det er nu lykkedes for BRFkredit at fastholde den attraktive AAA-rating af sine obligationer:

»Ligesom andre realkreditinstitutter har vi valgt Standard & Poor’s. De er ikke mindre strenge end Moody’s, men de er mere gennemsigtige. Man kunne ikke drive sin butik ud fra de skiftende meldinger, som Moody’s kom med.«

Netop den relativt positive vurdering har gjort det muligt for BRFkredit at gennemføre sin seneste satsning på at erobre markedsandele fra de øvrige realkreditaktører. Det sker som et samarbejde med Jyske Bank, der nu satser stort på et billigt boliglån, der kan konkurrere direkte med de populære, men udskældte F1-realkreditlån.

Hos BRF leverer man fundingen til en del af de nye banklån, som banken ikke selv har penge til. Samarbejdet er baseret på, at Jyske Bank eller andre kommende banker i samarbejdet afleverer en pulje af boliglån til realkreditselskabet. De bruges som sikkerhed for obligationsudstedelser, som BRF udsteder.

Denne måde at finansiere realkreditlån på blev mulig som en del af SDO-lovgivningen, og hidtil har Danske Bank-koncernen benyttet sig af den i samarbejdet med den koncernforbundne Realkredit Danmark og Nykredit har gjort det sammen med datterselskabet Totalkredit. For Sven A. Blomberg kan dette blive en løftestang for at bryde ind i Nykredits samarbejde med de små og mellemstore banker.

»Vi overvejede, om vi kunne levere til regionale og lokale pengeinstitutter efter samme metode som Totalkredit. Men bortset fra de tilfælde, hvor vi havde gamle formidlingsaftaler, var det meget svært at bryde ind i samarbejdet mellem Totalkredit og bankerne økonomisk, for de var bundet op om hinanden. I stedet valgte vi at anskue sagen på en anden måde. For nogle steder er et boliglån et bankprodukt, mens man i Danmark har boliglån som realkreditprodukter. I stedet valgte vi at levere pengene til bankernes prioritetslån.«

Det har også den fordel, at BRFkredit kan udvide sine udlån og samtidig spare arbejdskraften til noget af papirarbejdet, kreditvurderingen og så videre, som nu forestås af bankerne. Lån til bankerne er således blevet en ny og vigtig del af BRFkredits nye vækststrategi:

»Vi har et udlån på cirka 200 milliarder kroner. Det kan vi øge med cirka 25 procent uden at hente ny kapital. Hvis vi supplerer med ny hybrid kapital, vil vi kunne klare et udlån på mere end 50 procent. Begge dele under forudsætning af, at der ikke kommer nye overgangsregler eller øgede risikovægte, der øger kapitalkravene,« siger Sven A. Blomberg, som gerne vil have flere mindre banker med i folden.

Det håber han vil lykkes. For den kommende lovgivning, som særlig realkreditsektoren kæmper imod, indebærer, at det bliver mere fordelagtigt for bankerne at finansiere flekslånslignende boliglån end for realkreditten:

»Der vil komme et marked, hvor boliglån i højere grad bliver et bankprodukt. Det marked vil vi gerne have en bid af – for vi har jo stadig AAA-obligationer,« lyder det fra Sven A. Blomberg, som tager enhver diskussion af, hvorvidt det nye låneprodukt kan true den finansielle stabilitet med knusende ro. For de nye låneudstedelser skal refinansieres med flere års mellemrum – og har således ikke den usikkerhed, at obligationer for milliarder skal sælges hvert år, som F1-lån er blevet kritiseret for.

»Vi har ikke interesse i at udstede obliga- tioner, der kan give os problemer med funding og rating, så det kommer vi ikke til.«

Det skal også tilføjes, at for eksempel Nykredit er gået ud med et modangreb og har lovet et lignende produkt til de talrige banker, de samarbejder med. Men det tager Blomberg roligt, for han mener at kunne tilbyde flere produkter og enklere systemløsninger, og som han siger:

»Vi kan tilbyde det nu og ikke om et halvt år, og vi har den fordel, at vi ikke kannibaliserer på vor egen portefølje. Men de andre må vel have følt et behov for at melde noget ud.«