BRF giver Jyske Bank fremgang

Jyske Bank kom ud af første kvartal i år med et overskud før skat på 502 mio. kr. Det er fjerde kvartal, efter at banken fusionerede med BRF.

Foto: Claus Fisker

Jyske Bank leverede i kvartalet nettorenteindtægter på 1440 mio. kr. mod 1033 mio. kr. i samme kvartal året før.

- Netto renteindtægterne understøttes af en fortsatte vækst i boligudlån og sammenlægningen med BRFkredit, men påvirkes negativt af det ekstremt lave renteniveau, lave genplaceringsrenter, fortsat pres på rentemarginalerne som følge af konkurrencesituationen og et fald i traditionelle bankudlån på 8 pct. i forhold til 1. kvartal 2014, oplyser banken.


Gebyrerne ramte 617 mio. kr. mod 424 i første kvartal sidste år. Gebyrposten er blandt andet påvirket af stor konverteringsaktivitet i BRFkredit.


Bankens basisresultat før nedskrivninger blev 640 mio. kr. mod 544 mio. kr. i samme periode året før.


Nedskrivninger blev på 327 mio. kr. mod 249 mio. kr.

- De faldende markedsrenter har haft en negativ påvirkning på kunders forretninger vedrørende rentesikring, og der er en negativ kursregulering herpå på 299 mio. kr. mod en negativ kursregulering på 128 mio. kr. i samme periode sidste år. fremhæver banken.

Jyske Bank

I mio. kr.1. kvt 20151. kvt 2014Ændr.
i pct.
Netto renteindtægter1.8681.15861%
Resultat før skat50241820%
Nettoresultat39334115%
Egenkapital27.97017.82557%
Antal ansatte4.1683.79210%

Aktionærerne i banken kan glæde sig over et nettooverskud på 393 mio. kr. mod 341 mio. kr.


BRFkredit indgår i resultatopgørelsen fra 1. maj 2014 og i balancen fra ultimo 2. kvartal 2014.