BRF-fusion opvejer Jyske Banks landbrugstæsk

En opskrivning af værdierne i datterselskabet BRFkredit betyder, at Jyske Bank kan fremvise et pænt resultat for 2014. Men landbrugskunder tynger banken voldsomt, og den underliggende bankforretning skuffer analytikere og investorer.

På denne landejendom med tilhørende palæ i Holsted i Sydjylland står Jyske Bank til at tabe mindst 48 mio. kr. Ejendommen er blot ét eksempel på, hvor presset Jyske Bank er af økonomisk krise blandt mange landmænd. Foto: Palle Peter Skov Fold sammen
Læs mere

Spørger man den ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, hvordan det går for forretningen, vil han med et smil svare: Fint. Men analytikere og investorerne deler ikke helt den opfattelse, efter at Jyske Bank tirsdag præsenterede et årsregnskab, der stikker ud i forskellige retninger.

Godt nok præsenterede Anders Dam en bundlinje på 3,1 mia. kr., hvilket er en stor fremgang fra overskuddet på 1,8 mia. kr. i 2013. Men det er ikke vækst i forretningen og deraf øgede rente- og gebyrindtægter, der løfter resultatet. Det er derimod en opskrivning af værdierne i BRFkredit, som Jyske Bank overtog i 2014. Jyske Bank indtægtsfører således badwill på 2,4 mia. kr., og det vil altså sige, at det er godt købmandsskab, der sikrer langt hovedparten af overskuddet, snarere end god bankdrift.

Om manøvren siger Anders Dam:

»Jeg vil altså hellere indtægtsføre badwill, end jeg vil udgiftsføre goodwill.«

Det er formentlig en skjult henvisning til Danske Bank, der i forbindelse med bankens regnskab nedskrev omkring ni mia. kr. på bankens goodwill i Finland, Nordirland og Estland.

Det ændrer dog ikke ved, at det halter med Jyske Banks bankdrift. Basisindtjeningen skuffer, hvor indtægterne fra renter og gebyrer ligger under markedets forventninger, ligesom også nedskrivningerne er overraskende store. Anders Dam peger på to forhold, der ifølge ham mildner situationen.

»Den ene forklaring er rentefaldet via vores kunder. Det påvirker os negativt med ca. 550 mio. kr., mod et plus i 2013 på ca. 250 mio. kr. Hvis renten går hen og stiger, får vi en meget stor del af det tilbage. Så det tager vi relativt afslappet, men det er trods alt et sving på 800 mio. kr. i forhold til 2013-regnskabet,« siger Anders Dam.

Dertil kommer, at Jyske Bank har reserveret et stort beløb. Således overstiger nedskrivningerne de forventede tab med 1,1 mia. kr.

»I 2013 var det minus 110 mio. kr., så der har vi taget et omsving på 1.200 mio. kr. Sammen med de 800 mio. kr. giver det to mia. kr., som de her omsving påvirker vores regnskab med. Det er ting, som vi har en fair chance for at få helt eller delvist igen. Så i dét lys er jeg tilfreds med regnskabet,« siger Anders Dam.

Hvad, der også skuffer markedet, er Jyske Banks enorme nedskrivninger. Banken nedskriver 2,5 mia. kr. i 2014, hvilket er langt mere end de 1,1 mia. kr. i 2013. Her er det særligt landbrugskunderne, der er Anders Dams store hovedpine.

Jyske Bank nedskriver 357 mio. kr. på konkrete landbrugsudlån, og derudover nedskriver banken efter pres fra Finanstilsynet yderligere 350 mio. kr. generelt på landbruget for at imødekomme de tab, der i hele branchen forventes at blive uundgåelige i 2015. Ifølge Anders Dam er problemerne i landbruget store.

»Jeg synes, at det ser alvorligt ud. Vurderingen er, at der på landsplan er ca. 1.700 landbrug, der befinder sig i alvorlige økonomiske vanskeligheder, idet de både har en høj gæld og kører med underskud. Det svarer til ca. 15 pct. af heltidsbedrifterne i Danmark. Deraf er der ca. 950, der er i akutte økonomiske vanskeligheder. Vi har vores markedsandel af det på fem-seks pct., så vi bliver ramt af landbruget,« siger Anders Dam.

Han forventer, at Jyske Bank i år trækker stikket på 50-60 landbrug, hvor landmændene må forlade deres gård.

»Rent lukningsmæssigt har vi ikke set det værste endnu. Det kommer nu, med mindre priserne ændrer sig dramatisk. Men det er en meget nøje afvejning i hver eneste situation. Det er en nøje afvejning af, om man skal tage et tab på fem eller ti mio. kr. eller nogle gange endnu mere kontra det at forøge kreditten med yderligere 300.000-400.000 kr. Der må vi grundigt vurdere, om det her nogensinde kommer i god gænge, eller om det ikke gør. Der er man nødt til at tage konsekvenserne, hvis man ikke kan se sig ud igennem det her,« siger Anders Dam.

Oprydningen i landbrugskunderne vil helt sikkert give tab, men Anders Dam understreger, at hvis en landmand skal have slettet sin gæld, må denne forlade sin gård.

»Vi har det princip, at sker der gældssanering, skal man fra gården. Vi kan ikke have to landmand, der står ved siden af hinanden, og som begge har gæld på 30 mio. kr., hvor den ene formår at betale hver sit, og hvor den anden ikke formår det og pludselig skal have gældssaneret for ti mio. kr. Det går ikke. Der må den effektive landmand hjælpes til at overtage den mindre effektive landmand,« siger Anders Dam og tilføjer:

»I enkeltstående situationer kan vi tale om parkering, men ikke gældssanering og samtidig blive på gården. Sådan kører vi vores kreditpolitik. Det kan være, at man parkerer et lån og aftaler, at hvis det går godt, og det lykkes at sælge gården på sigt, får vi en upside på det. Det er et af de instrumenter, der er.«

En anden ting, der er med til at mudre billedet i Jyske Banks regnskab er, at bankens udlån stiger forholdsvis kraftigt. Også dette er der dog en unaturlig forklaring på, eftersom det skyldes de mange realkreditlignende boliglån, der i sidste ende skal finansieres i BRFkredit. Tager man disse udlån ud af ligningen, falder bankens udlån.

Det værste ved Jyske Banks regnskab er ifølge aktieanalytiker Jesper Christensen fra Alm. Brand, at de svingende resultater i Jyske Bank er udtryk for en slingrekurs.

»Jyske Bank leverer ikke stabile regnskaber. Nu ligger banken igen langt fra mine og mine kollegaers forventninger. Det gør det svært at vurdere værdien af selskabet, og hvordan de fremover skal ligge,« siger Jesper Christensen.

På fondsbørsen kunne man tirsdag se, hvor investorerne mener, at Jyske Banks værdi skal ligge efter præsentationen af regnskabet.

Jyske Bank-aktien faldt 7,5 pct. tirsdag, hvilket skar godt to mia. kr. af Jyske Banks børsværdi, så den nu er 27,9 mia. kr.

Jesper Christensen er også overrasket over, at Jyske Bank ikke har tænkt sig at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for 2014.

»Jeg havde set, at de ville sætte en plan for aktietilbagekøb på dagsordenen. Det gjorde de så ikke. De vil nok bruge pengene til vækst, det vil sige udlån til boliger eller aktiekøb i en bank i Vendsyssel,« siger han med henvisning til, at Jyske Bank økonomisk støtter Nordjyske Banks køb af Nørresundby Bank.