BRF får rap over nallerne af myndighederne

For højt vurderede ejendomme og en bevægelse hen mod at komme for langt væk fra klassisk realkredit er blandt kritikpunkterne fra Finanstilsynet efter inspektioner hos BRFkredit.

Finanstilsynet har efter to inspektioner hos BRFkredit konstateret en række forhold, som skal forbedres. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

BRFkredit skal stramme op på en række områder. Det er konklusionen fra Finanstilsynet, der fredag har publiceret en redegørelse på baggrund af to inspektioner i marts og april hos realkreditselskabet, der er ejet af Jyske Bank.

For højt vurderede ejendomme, utilstrækkelig styring på IT-sikkerhedsområdet og mangel på nedskrevne politikker, der kan begrænser mulighederne for risikofyldt adfærd, får tilsynet til at sende påbud af sted til BRFkredit.

»Det er Finanstilsynets vurdering, at BRFkredit på flere områder ikke har tilstrækkelig styring på IT-sikkerhedsområdet samt at ledelsesrapporteringen ikke giver et retvisende og dækkende IT-risikobillede,« skriver tilsynet i redegørelsen og fortsætter:

»BRFkredits risikostyring på likviditetsområdet fremstod generelt betryggende. Instituttets skriftlige dokumentationsgrundlag bag risikostyringen på likviditetsområdet er imidlertid utilstrækkelig på en række punkter, hvilket kan indebære en eksponering overfor potentielle styringsmæssige risici. Herudover er der flere mangler i forhold til instituttets rapportering af likviditetsrisici.«

Det bliver fikset

Hos realkreditfirmaet tager adm. direktør Carsten Tirsbæk Madsen rapporten til efterretning.

»Tilsynet påpeger, og det er fair nok, at vi skal have noget mere skriftlighed og sat nogle grænser for, hvad der skal administreres efter. Vi har ikke overskredet nogen grænser eller gjort noget uforsvarligt, tilsynet siger eksempelvis, at det er betrygget på likviditetsområdet. Men det bliver påpeget, at det, at der ikke er nedskrevne politikker, indebærer, at vi kunne gøre noget, som var mere risikofyldt. Det tager vi til efterretning og fikser,« siger han til Berlingske Business.

Tilsynet mener desuden, at BRFkredit i nogen grad bevæger sig »væk fra klassisk realkredit« med direkte sammenhæng mellem lån og de obligationer, der udstedes for at finansiere lånene.

»BRFkredit anvender i den forbindelse i stigende grad afledte finansielle instrumenter til afdækning af uønskede ubalancer mellem lån og obligationer ved lån uden direkte obligationsside,« står der således i redegørelsen.

Påberåber paradoks

Carsten Tirsbæk Madsen påpeger, at firmaet anvender de afledte finansielle instrumenter, fordi den regulering, der er pålagt firmaet, medfører, at seriestørrelserne på realkreditobligationer har en betydning.

»De såkaldte LCR-regler betyder, at der er grænser for, hvor lille en obligationsserie kan være, for at den opnår status som ultralikvid. Det har i sidste ende betydning for prisen. Vi benytter os af nogle muligheder for at gøre serierne større uden at forøge vores risici præcis gennem anvendelse af finansielle instrumenter, der neutraliserer risici. Det er blandt andet en konsekvens af regulering, at vi gør det på den måde. Hvis jeg skal være lidt munter, så kan det da godt synes lidt paradoksalt, at det medfører en påtale fra en anden af de mange myndigheder, der regulerer os,« siger han og understreger:

»Vi holder os inden for de regler, der nu engang er givet. Det er rigtigt, at vi agerer lidt anderledes, end vores konkurrenter i sektoren gør, men det ændrer ikke ved, at vi til fulde overholder de gældende regler. Der er ikke noget at komme efter.«

I den høje ende

Endelig havde Finanstilsynet også  gennemgået vurderingsrapporter for 200 ejendomme, heraf 100 vurderet ved besigtigelse og 100 værdiansat ved brug af instituttets ejerboligmodel. Finanstilsynet gennemførte i forlængelse heraf besigtigelse af 33 ejendomme.

Det førte til, at tilsynet konstaterede, at BRFkredit havde værdiansat 11 ud af de gennemgåede ejendomme for højt, mens fem andre ejendomme var værdiansat i den højeste ende af intervallet for ejendommenes markedsværdi. Andelen af for højt vurderede ejendomme ligger ifølge tilsynet »i den høje ende« sammenlignet med andre realkreditinstitutter.

»Det tager vi til efterretning. Der har ført til, at vi skal foretage én nedbringelse på i alt 20.000 kroner. Vi føler os egentlig forholdsvist tryg ved den måde, vi gør det her på, og de referenceejendomme, vi selv bruger til værdiansættelserne. Det kan vi fint stå på mål for,« siger Carsten Tirsbæk Madsen.