Bred opbakning til opskrift mod fremtidige offentlige IT-skandaler

Samtale fremmer forståelsen, lød et berømt motto fra mobilverdenen, og det er også gennemgående i den nye opskrift på at undgå offentlige IT-skandalesager.

Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Store, statslige IT-projekter må aldrig mere ende i skandalesager. Derfor er der nu udarbejdet spilleregler for, hvordan de søsatte skibe fremover når sikkert i havn uden at smadre hverken tidsplanen eller budgetterne.

Det er Statens IT-projektråd, som sammen med interesseorganisationerne Dansk IT, IT-Branchen og DI Digital, der er Dansk Industris branchesamarbejde på IT- og teleområdet, har udarbejdet et nyt kodeks om samarbejds­principper med konkrete anbefalinger. De offentliggøres torsdag og skal sikre et godt og tæt samarbejde mellem myndigheder og IT-leverandører. Statens IT-projektråd er et udrykningshold af fagfolk med IT-indsigt uden for staten, som siden 2011 kobles på alle statslige IT-projekter over ti millioner kroner, for at holde dem i ørerne og stille kritiske spørgsmål, så de ikke kuldsejler eller stiller sig i op i køen af tidligere skandalesager.

»Papir er taknemmeligt. Kun handling giver forvandling. Især når et projekt er udfordret, kan samarbejdet mellem kunde og leverandør blive lidt anstrengt, og det kan blive en ond spiral at få løst problemerne. Samarbejde handler om at etablere gensidig tillid og respekt og undgå overraskelser. Derfor er det vigtigt at tale om problemerne og alle de uforudsete ting, der kan opstå på begge sider, forud for at man automatisk indkalder advokaterne. Det er i høj grad en ledelsesopgave at sikre dette klima,« siger Birgit W. Nørgaard, næstformand i Statens IT-projektråd.

Hun glæder sig over den brede og positive opbakning til den fælles opskrift og citerer gerne en af deltagerne for, at »det handler om at spille hinanden bedre, ligesom på et fodboldhold«.

Fokus på tre områder

De tre fokusområder er at få forankret projekter og samarbejdet i topledelsen for at sikre opmærksomhed og ansvar, at sikre en tidlig og vedvarende dialog samt at dele problemer, udfordringer og risikoanalyser med alle parter undervejs.

Det 22 sider lange kodeks er samlet af Digitaliseringsstyrelsen, som har ansvaret for, at det offentlige digitaliserer mere og mere for at spare penge og forbedre servicen gennem øget selvbetjening.

»I de kommende år er der behov for massive investeringer i digitalisering af den offentlige sektor. Der er bl.a. behov for store investeringer i nye systemer hos Skat og Rigspolitiet. Det er afgørende, at vi samarbejder om at skabe fælles succeser i fremtidens IT-projekter. Det fælles kodeks er et godt skridt på vejen til at undgå fremtidens offentlige IT-skandaler,« siger Adam Lebech, direktør for DI Digital.

Status om et år

De tre brancheorganisationer vil gennem kurser sikre, at budskaberne når ud, og der er planer om etablere en styregruppeuddannelse for projektfolk i staten.

Om præcis et år mødes alle involverede igen for at gøre status og se, hvor store forbedringer der er sket.

»Kodeks for det gode kunde-/leverandørsamarbejde« vil kunne hentes på Digitaliseringsstyrelsens netsted.