Brd. Klee-salgsvækst blev udlignet af voksende udgifter

Brd. Klee, der sælger udstyr til industrien, øgede omsætningen pænt i første halvdel af sit forskudte regnskabsår, men omkostningerne steg i samme takt og gav et næsten uændret driftsresultat.

Det fremgår af selskabets rapport for første halvår 2016/17.

Brd. Klee har et varesortiment på mere end 500.000 varenumre og det danske agentur på en lang række komponenter og halvfabrikata til dansk industri.

Salget af de mange varer gav en omsætning på 94,5 mio. kr. i perioden fra oktober til og med marts, et løft på 8,7 pct. fra et år tidligere.

Omkostningerne og udgifter til varer steg dog 9,1 pct. til 88,2 mio. kr., så kun et fald i af- og nedskrivningerne sikrede en marginal fremgang i driftsresultatet til 6,3 mio. kr. før finansielle poster mod 6,2 mio. kr. i første halvår af 2015/16.

Efter skat tjente Brd. Klee 4,6 mio. kr. i halvåret mod 4,5 mio. kr. et år forinden.

Selskabet, der har Fritz Schur som dominerende storaktionær, venter dog fortsat, at overskuddet i koncernen vil falde set over hele 2016/17 i forhold til de 11,6 mio. kr., der blev tjent efter skat i 2015/16.