Bornholmske bomber spænder ben for gasrør

Bomber på havbunden ved Bornholm udskyder projekt med tysk-russisk gas-rørledning.

Foto: Karin Grevelund.
Læs mere
Fold sammen
I dansk farvand ud for Bornholm er der fundet en bombe med sennepsgas fra nazitiden, mens der i Den Finske Bugt mellem Finland og Estland er fundet ikke mindre end 30 søminer, der blev lagt ud under 2. Verdenskrig.

De gamle bomber ligger tæt ved eller lige på de steder, hvor dele af den planlagte og omstridte 1200 km lange russiske-tyske gas-rørledning Nord Stream skal placeres på havbunden.

Ammunitionen er blot et par af de problemer, myndighederne i Danmark og Finland sammen med selskabet Nord Stream skal have fundet en løsning på, inden myndighederne kan give grønt lys for projektets rørledning i Østersøen fra Vyborg i Rusland til Greifswald i Tyskland.

Samtidig med at Nord Stream trækker i langdrag og fortsat ikke er godkendt af myndighederne, er alle leverancer af gas fra Rusland til Europa, der ledes gennem Ukraine, midlertidigt blevet stoppet russerne.

I bedste fald kan naturgassen fra Rusland flyde i begyndelsen af 2012, hvis rørledningen er færdig i slutningen af 2011. Det forudsætter, at alle fem landes myndigheder giver grønt lys til projektet.

Bomber skal blive liggende
Den kemiske bombe med krigsgassen sennepsgas er fundet ved Bornholm meget tæt det sted, hvor rørledningen skal gå. I 1960erne og 1970erne fik fiskerne en række af disse bomber, der er deponeret lige efter 2. verdenskrig på havbunden, i nettene.

"Hvis man prøver at tage bomben op og sejle den i land, skaber man et miljøproblem. Nord Stream mener, at man skal lade bomben blive liggende. Det vil jeg også som rådgiver anbefale og det har vi skrevet til de danske myndigheder. 20 til 30 km derfra ligger der måske 10.000 tons bomber. En enkelt bombe på mellem 80 og 100 kg under 25 meter fra rørledningen udgør ingen fare, da sprængladningen i sin tid er fjernet," siger chefrådgiver Peter Skjellerup fra Rambøll Olie & Gas, der er Nord Streams rådgiver i bl.a. Danmark og Finland.

Til gengæld skal de 30 bomber i Den Finske Bugt, der kan have op til 400 kg eksplosiver, sprænges bort, siger han.