Borgmester ønsker havnearealer vurderet igen

Havneformand og borgmester Henning G. Jensen, (S) i Aalborg har bedt en lokal ejendomsmægler om at værdisætte arealer og ejendomme på havnen. For et år siden solgte havnebestyrelsen en grund for en lav pris uden at få den vurderet først.

Aalborg Kommunes borgmester Henning G. Jensen, (S), som er bestyrelsesformand for Aalborg Havn har bedt en ejendomsmægler sætte værdi på alle havnens grunde og ejendomme.

For Aalborg Havns formand ønsker ikke at få en ny havnesag på halsen, som med grundsalget i Østre Havn.

For et år siden solgte Aalborg Havn området Østre Havn til entreprenørfirmaet Enggaard for 44 millioner kroner. Området blev solgt uden først at have været i licitation endsige at blive vurderet af en professionel mægler, og flere uafhængige mæglere og valuar Peter Reinholdt har efterfølgende vurderet grunden for op til en værdi på 700 mio. kr. Det skete vel og mærke før finanskrisen.

Vurdering i gang

Men at Aalborg borgmesteren i sin egenskab af havneformand nu sætter en vurderingsproces i gang på havneområdet i Aalborg Havn bliver mødt af kritik fra flere sider.

Folketingsmedlem Ib Poulsen, DF, der er valgt i Aalborgs Østre Kreds siger:

- Borgmester Henning G. Jensen indrømmer blankt efter min opfattelse, at da han solgte grunden for et år siden for 44 mio. kr. til Engbergs entreprenørfirma, gjorde han det uden at have undersøgt markedsprisen først. Siden er der foretaget en vurdering af en valuar, og jeg kan slet ikke forstå, hvorfor kommunen hyrer sin egen ejendomsmægler nu. En vurderingspris er kun noget værd, hvis man står foran et salg. Vi har set store prissving på ejendomsmarkedet. Derfor forstår jeg ikke, hvad han vil bruge vurderingen til, siger Ib Poulsen, (DF).

Helt på bølgelængde med de synspunkter ligger regionsrådsmedlem Marian Geller (V), der nu opstiller til det kommende kommunalvalg i Ålborg senere i år.

Kritik af borgmesteren- Henning G. Jensen er blevet kritiseret for at have solgt grunden på Østre Havn alt for billigt, så nu ønsker han formentlig at få en ny vurdering efter priserne er faldet for til dels at kunne imødegå den kritik, der er over de store tab kommunen som ejere af havnen har lidt. Men det undrer mig, hvad han vil bruge vurderingen til nu. Han skulle da hellere have fået grunden vurderet, inden den blev solgt og lade professionelle mæglere gøre den del af arbejdet, siger Marian Geller. (V)

Henning G. Jensen siger, at der ikke er tale om en ”genvurdering” af det solgte areal, og at alle revisioner og økonomifolk anbefaler og indskærper, at virksomheder og selskaber opgør sine aktiver med henblik på fremtidige investeringer. Derfor er det meget naturligt, at Aalborg Havn a/s som selskab også sætter den proces i gang.

Aalborg Havn har hyret Nybolig Erhverv med statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Steen Royberg til opgaven.

I øjeblikket undersøger Konkurrencestyrelsen om salget af grunde i Østre Havn er foregået efter reglerne.

DF vil lave ny lovIb Poulsen fra DF ønsker – uanset – at lukke det ”hul” i loven, som han mener havneformand og borgmester Henning G. Jensen har brugt ved at flytte offentlige værdier over i et kommunalt ejet aktieselskab og komme uden om offentlighedsloven. Dermed mener han, at det er muligt for borgmesteren, med den dobbelrolle som borgmester og havneformand, at skatteyderne i Aalborg Kommune kan risikere at lide store tab.

Han har sammen med DF»s kommunalordfører i Folketinget Hans Kristian Skibby udarbejdet et beslutningsforslag, der skal ”lukke det hul”, som DF mener, Henning G. Jensen har brugt ved at ”forære en grund væk til langt under markedsprisen”. Dette beslutningsforslag er ved at blive juridisk vurderet og vil blive fremsat på et senere tidspunkt i Folketinget.

Find et nyt lokale eller lej et overskydende lokale ud her