Børsen stiller krav

Nedenfor typiske udfordringer ved en børsnotering.

Grundlæggende giver en børsnotering følgende udfordringer for en virksomhed: - Det koster penge at være børsnoteret. Børserne opkræver årlige afgifter fra selskaberne, og der må også forventes regninger fra rådgivere. - Børsnoterede selskaber skal underkaste sig børsens forskellige krav. Disse varierer fra børs til børs, men Københavns Fondsbørs stiller blandt andet krav til selskabernes regnskabsaflæggelse og corporate governance. - Markedet kræver informationer. Som børsnoteret selskab skal man løbende redegøre for sine forhold, herunder økonomiske resultater og forventninger. - Endvidere skal man sørge for, at aktionærernes oplysninger om eksempelvis insider-transaktioner videregives til markedet. - Mediernes opmærksomhed mod en virksomhed skærpes, når den går på børsen. Derfor skal ledelsen være klar til aktivt at kommunikere med omverdenen. Behovet herfor kan være betydeligt. - Et selskab risikerer negativ omtale og dermed skadelig påvirkning af dens omdømme, hvis resultaterne svigter og aktiekursen falder.

- krone