Blandede signaler fra Vestas

Vindmølleproducenten Vestas fastholder i forbindelse med halvårsrapporten de fleste af sine forventninger til indeværende år. Kun forventningerne til nettoarbejdskapitalen og de finansielle poster er ændrede.

Komponentsituationen rammer i lighed med en række af konkurrenterne også den danske vindmøllekoncern og forhindrer en opjustering af EBIT-marginen, skriver Vestas i halvårsregnskabet.

- Den ustabile komponentsituation forhindrer på nuværende tidspunkt Vestas i at indsnævre forventningerne til EBIT-margin for 2007 til den øvre ende af intervallet på 7-9 pct, bemærker Vestas i regnskabet.

Der ventes derfor en uændret overskudsgrad, målt på EBIT-niveau (dvs. resultat før skat og finansposter) på 7-9 pct. Omsætningen holdes uændret på 4,5 mia. euro (33,5 mia. kr.). Det svarer til en vækst på ca. 17 pct. i forhold til 2006.

Analytikere, adspurgt af RB-Børsen forud for regnskabet, ventede, at Vestas ville komme ud af 2007 med en omsætning på 4,6 mia. euro og en EBIT-margin på 8,3 pct. Dermed ligger deres omsætningsforventninger højere, ligesom EBIT-marginen ligger lige over midten af Vestas' interval.

Nettoarbejdskapitalen ventes ved udgangen af 2007 at udgøre maksimalt 15 pct. mod tidligere forventet 15-20 pct. af omsætningen. I maj blev forventningen til nettoarbejdskapital ændret fra tidligere ca. 20 pct. Finansielle poster ventes at belaste resultatet med en nettoomkostning på 20-25 mio. euro mod tidligere forventet 25-30 mio. euro og skatteprocenten ventes at lande på 33 pct., oplyser Vestas i regnskabet.

- Investeringer i materielle og immaterielle aktiver ventes uændret at beløbe sig til henholdsvis 320 mio. euro og 50 mio. euro, skriver vindmølleproducenten i regnskabet.

Vestas oplyser endvidere, at det generelle efterspørgselspres i industrien fortsat er højt, og derfor er der fortsat en lang leveringstid på op til 15 måneder på centrale komponenter.

- Vestas forventer, at det vil tage flere år, før udbuddet matcher efterspørgslen ved de nuværende pris- og leveringsbetingelser, da dette kræver massive investeringer i anlæg og uddannelse overalt i supply chain, så kvaliteten kan øges, samtidig med at produktionen udvides mærkbart. Vestas arbejder målrettet på at løfte industriens professionelle niveau, så visionen Vind, Olie og Gas kan realiseres, skriver Vestas.

RB-Børsen