Bjarne Corydon ønsker sig et »kinderæg«

Øget digitalisering i det offentlige skal frem til 2020 spare to-fire milliarde­r kroner. Den nye masterplan, som ifølge finansminister Bjarne Corydon skal blive et »kinderæg« med tre ting på én gang, lægger vægt på at tænke erhvervslivet med og dermed skabe større vækst og flere arbejdspladser.

»Den overvældende del af befolkningen er nu med, og selv om det måske ikke er en overvældende trafik, er det nok til at generere nogle forholdsvis store besparelser. Nu har vi infrastrukturen klar til at byde borgerne op til dans,« siger finansminister Bjarne Corydon (S), øverste chef for Digitaliseringsstyrelsen, der er statens piskesvinger i forhold til at få det offentlige Danmark digitaliseret mest og bedst muligt. Arkivfoto: Sophia Juliane Lydolph Fold sammen
Læs mere

Bedre brug af IT i det offentlige – i tættere samarbejde med erhvervslivet – samt flere og bedre selvbetjeningsmuligheder på nettet skal frigive op mod fire milliarder kroner i Danmark de næste fire år til blandt andet bedre sundhedspleje.

Det er målene for digitaliseringen af det offentlige frem til 2020, som staten, kommunerne og regionerne går efter at få en aftale om lige efter sommerferien.

»Bemærk, at der er sat meget konkrete målefikspunkter på: Dette skal give to-fire milliarder kroner frem mod 2020, og derudover tænker vi i vækst, fordi vi skal nå bredere ud end til det offentlige. Sammenlagt skulle dette gerne blive til et kinderæg med tre ting på én gang: Mere effektivitet, bedre bruger- oplevelser, og så skal det skubbe til den private sektor,« siger finansminister Bjarne Corydon (S).

Den fireårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er selve masterplanen, som Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet nu koordinerer næste udgave af for 2016-2020. Denne gang kan man ikke længere nøjes med de brede penselstrøg for at spare penge og samtidig udrydde papirbunkerne. Der skal sættes mere konkrete målsætninger op, og erhvervslivet skal denne gang for alvor tænkes ind i den samlede plan – noget, som erhvervslivet også selv har efterlyst.

Ingen skam at være effektiv

Flere sagsgange skal digitaliseres fuldt ud og på tværs af myndighederne, brugeroplevelsen skal gøres bedre for både privatpersoner og virksomheder, ikke-personfølsomme offentlige data skal kunne deles lettere, datasikkerheden skal op, der skal klare mål for at få udbredt digital velfærd i hele landet, IT-infrastrukturen skal hænge bedre sammen, og der styringen af hele digitaliseringen skal strammes.

»Det handler stadig om effektivitet, og det skal man ikke skamme sig over. Ved at bruge færre penge på administration kan man bruge dem på andre områder. Hvis dette lykkes, bliver der penge til rådighed, og de bliver ikke stukket af vejen. De skaffer det nødvendige råderum, og der er ikke mange politikere, der ikke seriøst mener, at der er brug for at investere mere i f.eks. sundhedsvæsenet,« siger Bjarne Corydon.

I den officielle status for digitaliseringen slåes det fast, at »på mange områder er der dog primært sat strøm til traditionelle måder at levere service på, f.eks. fra papirblanket til digital blanket«, hvorfor der nu skal øget fokus på, at det er danskernes og virksomhedernes behov, der skal i centrum de næste fire år.

»Det er heller ikke forkert, at der blot er sat strøm på de digitale blanketter. Men nu har vi nået målstregen, hvor 80 procent af danskerne har en digital postkasse. Man har lov at dvæle lidt og glæde sig over, at vi virkelig har nået en milepæl, for det er virkeligt et kraftspring. Så kommer pligtfølelsen: at man oplever, at det giver mening med digitaliseringen,« siger finansministeren.

Klar til at byde op til dans

Kravet om, at alle danskere fra november 2014 skulle have en digital postkasse og være i stand til at modtage breve fra det offentlige, så papir og porto spares, er blandt mange lovforslag, hvor papirgangen efterhånden afskaffes, og flere ting udelukkende kan klares på nettet med NemID som adgang.

»Nu har vi infrastrukturen klar til at byde borgerne op til dans. Nu skal vi videre og sikre, at der er høj kvalitet, og at man kan gøre opgaverne færdige, når man betjener sig selv. Vi ønsker så præcise målepunkter som muligt, så udviklingen kan drives fremad, men vi skal hele tiden afveje, om målene er realistiske, og om der er den fornødne balance i forhold til ambitionerne. Der er et enormt potentiale. Vi har fordelen af, at Danmark er ret struktureret, og vi ved mange ting om hinanden på en stadig smartere måde,« siger Bjarne Corydon og nævner frigivelsen af offentlige kortdata som et eksempel på »en guldmine« af viden, der kan komme i spil – også i virksomhederne.

Finansministeren ser også en succesrig digitalisering som vækst.

»Det skal bestemt ikke undervurderes, at Danmark som lille nation er langt fremme og kan flage med det i udlandet. Det handler om vækst og arbejdspladser, og der er vækst og job i det,« siger Bjarne Corydon.

Stadig uden statsstøtte

Af væsentlig betydning for succes med digitalisering er ordentlige mobil- og internetforbindelser. Det kræver smidigt samarbejde mellem især kommuner og tele- og internetselskaber, og det bliver fortsat uden statspenge i ryggen.

»Vi har en grundlæggende aftale om, at udviklingen skal ske på markedsdrevne vilkår, og den skal vi holde fast i,« fastslår finansministeren.

Tirsdag og onsdag, 24.-25. marts, holdes i Musikhuset i Aarhus den store, årlige konference »Offentlig digitalisering 2015«, som i år har undertitlen »På vej mod D-land« (D for Digitalisering, red.).

Den samler dem, der i både det offentlige og private erhvervsliv arbejder med den digitale omstilling. Både Bjarne Corydon og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, tidligere radikal IT-ordfører, er på talerlisten.

LÆS MERE