Bioscan går i betalingsstandsning

Bioscan har besluttet at lade virksomheden gå i betalingsstandsning. Årsagen er en akut likviditetskrise, da det ikke har været muligt at tilføre selskabet den nødvendige driftskapital.

Det har helle ikke været mulig at kræve penge ind til tiden fra selskabets udenlandske aktiviteter, oplyser Bioscan.

Selskabets planlagte rettede emission opgives samtidig.

Københavns Fondsbørs besluttede efter meddelelsen om betalingsstandsningen med øjeblikkelig virkning at suspendere handlen med aktierne i Bioscan.

RB-Børsen