Biodiesel sviner mere end diesel

Opfylder EU sit mål om at øge andelen af biobrændstoffer i europæiske biler og lastvogne, bliver resultatet et langt højere udslip af farlige klimagasser til atmosfæren, end hvis man fortsætter med at bruge de fossile brændstoffer benzin og dieselolie.

Det er konklusionen på et nyt omfattende studie, som netop er publiceret i det anerkendte internationale tidsskrift Science, skriver dagbladet Børsen.

Problemet er, at græs og skove forhindrer mellem to og ni gange så meget CO2-udslip, som brugen af biobrændstoffer frem for fossile brændsler sparer naturen for.

»Studiet understreger, at EU har foretaget en historisk fejlprioritering ved så massivt at satse på brug af biobrændsler i transportsektoren«, siger livscyclusekspert Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet.

»Vi har hele tiden ment, at det er en forkert strategi at bruge landbrugsjord til dyrkning af brændstoffer til transport. Det nye studie bekræfter vores mistanke og rejser i det hele taget et stort spørgsmåltegn ved, om det nu også virkelig er truslen om klimaforandringer, som ligger bag EUs målsætning«, siger præsident for Dansk Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

EUs stats- og regeringschefer besluttede i marts 2007 at binde sig til at nå en andel af biobrændstoffer i transportsektoren på 10 pct. i 2020.

Kilde. Børsen.