Biobrændstof til lastbiler kræver lavere afgifter

Biobrændstof i lastbiler - ja tak, hvis afgiften nedsættes, og brændstofomkostningerne ikke forøges. Det siger Dansk Transport og Logistik.

DTLs udtalelser falder efter det storstilede udspil fra EU-Kommissionen om biobrændstof. Udspillet indeholder forslag om tvungen tilsætning af biobrændstoffer i benzin og diesel.

DTL peger dog på, at en tvungen tilsætning kan blive en uforholdsmæssig dyr ændring for transportbranchen, som i forvejen er presset af politisk bestemte omkostninger.

"Med en tvungen tilsætning af biobrændstof er der udsigt til omkostninger af en ukendt størrelse og risiko for store udsving i priserne, hvis udbuddet af biobrændstof ikke kan følge med. Det er for eksempel tilfældet i Sverige. Meromkostningen ved en eventuel tvungen tilsætning af biobrændstof bør derfor kompenseres af afgiftsnedsættelser. Det er også en politik, som støttes af regeringerne i Østrig, Frankrig, Tyskland og England. Gør Danmark alvor af en tvungen ordning, mister det danske transporterhverv yderligere konkurrenceevne i forhold til udlandet", siger DTLs EU-chef Søren Hyldstrup Larsen.

DTL er tilfreds med, at Kommissionen i sit energipolitiske udspil tager udgangspunkt i, at problemerne i vejtransportsektoren med miljø og energiforbrug skal løses i vejtransporten og ikke ved at forsøge at reducere vejtransporten.

"Forslaget skal svare til virkeligheden på landevejene og i branchen. Det skal sikres, at de nødvendige mængder af biobrændstof er til stede, at den biobrændstof, der anvendes, reelt giver miljø- og energimæssige fordele, og at man ikke straffes økonomisk for at anvende det. Ellers vil Kommissionens nye mål på 10 procent i 2020 ikke blive opfyldt. Det er tilfældet med de gældende mål i langt de fleste lande", siger EU-chefen.

DTL advarer derfor imod planøkonomiske tiltag, hvor målet - andelen af biobrændstof i diesel - fastsættes tilfældigt og urealistisk.

"Det er mere interessant at give en afgiftsnedsættelse på biobrændstof og herefter lade markedet selv finde det niveau for tilsætning, som er mulig ud fra udbuddet og produktionen", siger Søren Hyldstrup Larsen.